จังหวัดแพร่ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเร
นทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสา
ริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 7
ธันวาคม 2565

จังหวัดแพร่ จัดพิธีเ

Read more

จังหวัดอำนาจเจริญ จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

จังหวัดอำนาจเจริญ จั

Read more

พิษณุโลก ทัพนักกีฬามวยโรงเรียนกีฬา อบจ.พิษณุโลก คว้า 8 เหรียญทอง จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่38 “พิจิตรเกมส์”

พิษณุโลก ทัพนักกีฬาม

Read more