เกษตรจังหวัดพิษณุโลก​และกลุ่มอารักขาพืชร่วมกิจกรรมการจัดเวทีเพื่อร่วมหาแนวทางการจัดทำจุดนำร่องสาธิตเทคโนโลยีเพื่อการลดการเผาในพื้นที่เกษตร

เกษตรจังหวัดพิษณุโลก

Read more

จ พิษณุโลก นายเชน จีนหมวกดำ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก และนายภานุพงศ์ สิงห์คำ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช มอบหมายให้นายจีรวุฒิ พานิชอำนวย เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืชร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชาติการ จัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ในการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยมีสมาชิก ศจช.ตำบลสวนเมี่ยง เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 ราย

จ พิษณุโลก นายเชน จี

Read more

นายกรัฐมนตรี ย้ำ 28 ส่วนราชการใน 14 กระทรวง ที่ได้รับจัดสรรอัตราพนักงานราชการเฉพาะกิจ 10,000 อัตรา เร่งบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานให้เร็วที่สุด ช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 มีงานทำ

นายกรัฐมนตรี ย้ำ 28

Read more

ปทุมธานี สงฆ์ปทุม เจริญพระพุทธมนต์ Online ถวายพระพรสมเด็จพระราชิน คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับภาคีเครือข่ายบวร เจริญพระพุทธมนต์ ออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ปทุมธานี สงฆ์ปทุม เจ

Read more

คณะรัฐมนตรี รับทราบปรับร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ใน 3 ประเด็น นายกฯ หนุนวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง “ตรีนุช” เดินหน้าทำกฎหมายลูก รองรับปฏิรูปการศึกษา

คณะรัฐมนตรี รับทราบป

Read more