รู้แล้วแชร์…แบ่งปันให้เพื่อนรู้!! หลักสูตรอบรมวิชาของแผ่นดินในงานความรัก(3 hearts) ความสุขกับวิถีเกษตร(2 hearts)(fourleafclover) ระหว่างวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2563

รู้แล้วแชร์…แบ่งปันให้เพ

Read more

ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 1 สั่งการหน่วยทหารในพื่นที่ เร่งแก้ไขปัญหา ฝุ่นพิษ PM2.5 โดยกำหนดมาตรการเร่งด่วน 5 มาตรการ ดังนี้

ประสานหน่วยที่เกี่ยวข้อง

Read more

กองทัพภาคที่ 3 โดย โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชร่วมกับ จังหวัดพิษณุโลก บริษัทเอ็มเอสเอส เคเบิลเน็ตเวิร์ค จำกัด ขอเชิญชวนนักปั่นจักรยาน นักวิ่ง ทั่วประเทศเข้าร่วมการกิจกรรม เดิน-วิ่ง ปั่นการกุศลเพื่อโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

กองทัพภาคที่ 3 โดย โรงพย

Read more