ครม.รับทราบรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2562 ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ ซึ่งสถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2562 มีประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 11.6 ล้านคน หรือร้อยละ 17.5 ของประชากรทั้งประเทศ และตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป

ครม.รับทราบรายงานสถา

Read more

เตรียมพร้อม! ก่อนเปิดประเทศ กรมการท่องเที่ยวเปิดรับสมัครและจัดสอบประจำปี 2564 รองรับมัคคุเทศก์ใหม่กว่า 4,000 คน ส่งเสริมมัคคุเทศก์คุณภาพ สร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวอีกครั้งหลังโควิด

เตรียมพร้อม! ก่อนเปิ

Read more

กรมการขนส่งทางบก เชิญชวนเจ้าของรถเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางช่วงสงกรานต์ จัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ภายใต้ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ให้บริการตรวจสภาพความพร้อมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ฟรี!!! ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2564 – 10 เมษายน 2564

กรมการขนส่งทางบก เชิ

Read more

การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาล คือหน้าที่ของพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยที่ควรรักษาสิทธิประโยชน์ของตัวเอง และยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการเมืองที่ดีอีกด้วย 👫👬👭

การแจ้งเหตุที่ไม่อาจ

Read more

กรมการขนส่งทางบก เปิดให้เจ้าของรถที่แผ่นป้ายทะเบียนรถมีสีบนตัวอักษร หมายเลขทะเบียน หรือตัวอักษรบอกชื่อจังหวัดซีดจาง หมวดอักษร “3กก – 4กฆ” กรุงเทพมหานคร และบางหมวดของจังหวัดต่างๆ โดยออกให้ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2557 สามารถนำแผ่นป้ายทะเบียนรถมาเคลือบสีใหม่ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

กรมการขนส่งทางบก เปิ

Read more