💥💥 เปิด Timeline ของผู้ป่วยที่เป็นลูกเรือเครื่องบินทหาร (จ.ระยอง) และผู้ป่วยเด็กหญิงที่เดินทางมาพร้อมครอบครัวคณะทูต (กรุงเทพฯ) ก่อนนายกฯ แถลงวันนี้ (14. ก.ค.63)

💥💥 เ

Read more

มาตรการควบคุมและเฝ้าระวังการเข้าไปศึกษาธรรมชาติในพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า – เขตห้ามล่าสัตว์ป่า

มาตรการควบคุมและเฝ้า

Read more

การรักษาโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ เมื่อทำการผ่าตัดต่อมไทรอยด์แล้ว ส่วนใหญ่ต้องรับการรักษาต่อด้วยการรับประทานสารรังสีไอโอดีน ซึ่งสารรังสีไอโอดีนจะปล่อยรังสีออกมาเพื่อทำลายเซลล์มะเร็งไทรอยด์ให้หมดไป

การรักษาโรคมะเร็งต่อ

Read more

ผู้โดยสารโปรดทราบ… ขอความกรุณา ระมัดระวังการใช้ขนส่งสาธารณะให้ปลอดจากไวรัส ไม่ว่าจะรถไฟฟ้า หรือรถเมล์.. (train) หากท่านยังไม่ทราบว่าควรทำอย่างไร(?) สามารถอ่านข้อมูลดีๆ ได้ที่นี่ค่ะ

ผู้โดยสารโปรดทราบ… ข

Read more

เสมา3 ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือจังหวัดบึงกาฬ ฝากดูแลรักษาแหล่งเรียนรู้-สถานที่จัดกิจกรรมแห่งใหม่ ให้คงอยู่คู่จังหวัดอย่างยั่งยืน

เสมา3 ตรวจเยี่ยมค่าย

Read more