กรมการศาสนา : ขอเชิญร่วมกิจกรรมไหว้พระ 10 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 10 รัชกาล ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เสียค่าใช้จ่าย

กรมการศาสนา : ขอเชิญร่วม

Read more

ขอเชิญร่วมตักบาตรเที่ยงคืน พระอุปคุต(พระอรหันต์แห่งโชคลาภ)พระสงฆ์99รูป. ณ วัดบึงกระดาน ต.บ้านป่า อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ขอเชิญร่วมตักบาตรเที่ยงค

Read more

หน้าที่ของสถาบันสร้างสรรค์ พัฒนา”ต้นกล้า”ปทุมธานี ร่วมปลูกฝั่งจิตใจจงรักภักดีต่อสถาบันฯ..สืบสานรัชทายาทของพระองค์ท่านรัชการที่ ๙

หน้าที่ของสถาบันสร้างสรร

Read more

อ้อยคั้นน้ำ พืชทองคำหน้าแล้ง ลดต้นทุนสร้างรายได้ เรียนรู้เทคนิคการคัดพันธุ์อ้อย (fourleafclover)การดูแลแบบครบวงจรกับเกษตรกรต้นแบบอาจารย์ชวนชื่น บุญเดช เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จ.สุพรรณบุรี(2 stars)

(shiny)อ้อยคั้นน้ำ พืชทอ

Read more

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครรังสิต ขอเชิญชวนจิตอาสาและประชาชนชาวนครรังสิต ร่วมกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดคลองริมทางรถไฟ

📣 ประชาสัมพันธ์

Read more

ด้วยสถาบันสร้างสรรค์และพัฒนา “ต้นกล้า ปทุมธานี”จัดทีมจักรยาน ต้นกล้า. ปั่นรำลึกถึงพ่อหลวง ร.๙

๕ธันวาคม๒๕๖๒ รวมพลที่ศาล

Read more