กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ อวกาศกลาโหม (ทสอ.กห.) ที่มีความสำคัญทางด้านยุทธศาสตร์เทคโนโลยี ดิจิทัล สารสนเทศและการสื่อสาร การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ กิจการอวกาศ เพิ่มขีดความสามารถของกระทรวงกลาโหม และความมั่นคงของประเทศ

กรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

Read more

นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการ จ.น่าน พร้อมด้วยนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เข้ารับประกาศนียบัตรเมืองที่มีศักยภาพเป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ(SMART CITY) โดยมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรดังกล่าวในงาน ‘Digital Thailand Big Bang’ 2019

นายวรกิตติ ศรีทิพากร

Read more