สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)​โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”

นายภาษเดช หงส์ลดารมภ

Read more

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิด กิจกรรมรณรงค์ฉลาดซื้อประหยัดใช้ “พาณิชย์ตุ้งแช่รับปีหนูทอง” ณ ศูนย์การค้าตลาดรังสิต จังหวัดปทุมธานี

วันนี้ (23 ม.ค.63) เ

Read more

จังหวัดเชียงรายพร้อมจัดงาน “มหกรรมดอกไม้อาเซียนเชียงราย 2019” ผสานงานศิลป์พร้อมกิจกรรมมากมาย หวังกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายในช่ววฤดูหนาวโรมานส์

นายภาษเดช หงส์ลดารมภ

Read more