ปทุมธานี แถลงข่าวการจัดงาน “ปทุมธานี เมืองนวัตกรรมอาหาร” เตรียมโชว์นวัตกรรมอาหารต้นแบบ พร้อมยกระดับมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในงาน นวัตกรรมอาหารปทุมธานี “Pathum Thani Food Innopolis”

วันนี้ (17 ต.ค.62 ) เวลา

Read more

เกษตรจังหวัดพิษณุโลก แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พี่น้องเกษตรกรปลูกพืชใช้น้ำน้อยในช่วงฤดูแล้ง แทนการทำนาปรัง

นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล

Read more

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกจัดโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย

วันที่ 23 กันยายน 2562 เ

Read more

กรมปศุสัตว์ระดมมาตรการเฝ้าระวัง ติดตาม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์อัฟริกาในสุกรจากประเท ศ

กรมปศุสัตว์ระดมมาตรการเฝ

Read more

รองผู้ว่าฯปทุมธานี แถลงข่าวโครงการภูมิศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรม การบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตของแต่ละจังหวัด

วันนี้ (3 ก.ย.62) เวลา 1

Read more