นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน เยี่ยมเยือนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)เครือข่าย ของนายยงยุทธ สุวรรณภูมิ บ้านสบปืน ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

วันที่ 23 มกราคม 2563 เว

Read more

ปทุมธานี แถลงข่าวการจัดงาน “ปทุมธานี เมืองนวัตกรรมอาหาร” เตรียมโชว์นวัตกรรมอาหารต้นแบบ พร้อมยกระดับมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในงาน นวัตกรรมอาหารปทุมธานี “Pathum Thani Food Innopolis”

วันนี้ (17 ต.ค.62 ) เวลา

Read more

เกษตรจังหวัดพิษณุโลก แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พี่น้องเกษตรกรปลูกพืชใช้น้ำน้อยในช่วงฤดูแล้ง แทนการทำนาปรัง

นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล

Read more