“นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง มอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน พร้อมมอบชุดปฎิบัติงานตามมาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกู้ชีพ เทศบาลตำบลบ้านกลาง”

วันนี้ (21 ส.ค. 63)

Read more

ภาวะ Blepharospasm หรือ ตากระตุก ตาเขม่น เป็นอาการที่กล้ามเนื้อรอบตาเกิดการเกร็งกระตุก ในผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการรุนแรงจนกระทั่งตาปิดและลืมตาไม่ขึ้น ทำให้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้ป่วยได้ 

ภาวะ Blepharospasm ห

Read more

สธ. ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมสุขภาพประชาชนวัยทำงาน ยกระดับมาตรการ New normal ของโรงอาหารในยุคโควิด 19 ภายใต้มาตรฐาน “โรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ”

สธ. ขับเคลื่อนนโยบาย

Read more

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เยี่ยมชมบูธนิทรรศการของกระทรวงสาธารณสุข และให้กำลังใจหน่วยแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์

นายแพทย์สมศักดิ์ อรร

Read more

มะเร็งที่ลิ้น เป็นมะเร็งในช่องปากที่สามารถพบได้บ่อยที่สุด และก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ชีวิตสูง ดังนั้นหากมีแผลบริเวณลิ้นหรือในช่องปาก ที่ไม่หายใน 2-4 สัปดาห์ หรือมีการขยายของขนาดแผล ควรมาพบแพทย์เพื่อประเมินอาการ ดูความเสี่ยงของการเป็นมะเร็ง เพื่อให้สามารถทำการรักษาได้อย่างทันท่วงที 

มะเร็งที่ลิ้น เป็นมะ

Read more

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วย ศ.ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแพทย์จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำในโรคมะเร็ง

นายแพทย์สมศักดิ์ อรร

Read more