แพทย์แนะประชาชน ช่วงหยุดอยู่บ้าน หรือทำงานที่บ้าน ควบคุมพฤติกรรมตนเอง ลดโอกาสเสี่ยงเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

แพทย์แนะประชาชน ช่วง

Read more

สาขาสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดน่าน มอบเงินจำนวน 20,000 บาทให้กับพญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน และคณะแพทย์ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ต่อสู้โควิด -19

เมื่อวันที่ 2 เมษายน

Read more