สาขาสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดน่าน มอบเงินจำนวน 20,000 บาทให้กับพญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน และคณะแพทย์ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ต่อสู้โควิด -19

เมื่อวันที่ 2 เมษายน

Read more