หากมีอาการไข้ร่วมกับอาการดังต่อไปนี้ ไข้ ไอ เจ็บคอ เหนื่อยหอบ. น้ำมูกไหล และมีประวัติเดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่นมณฑลเหอเป่ยประเทศจีนภายใน 14 วัน แจ้งพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ทันที

หากมีอาการไข้ร่วมกับอากา

Read more