ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้นำพสกนิกรชาวจังหวัดเชียงรายทุกหมู่เหล่าถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 28 กรกฎาคม 2563

นายประจญ ปรัชญ์สกุล

Read more

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงรายและเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุภาคเหนือ

เช้าวันเสาร์ที่ 11 ก

Read more

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลงพื้นที่สำรวจเตรียมความพร้อมรองรับการท่องเที่ยว วิถีชุมชนริมน้ำ ณ ชุมชนตลาดน้อย กรุงเทพมหานคร และคลองอ้อมนนท์ จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่​ 7 กรกฎา

Read more