พิษณุโลก. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำตำบลวังพิกุล และมอบถุงยังชีพแก่ครอบครัวเด็กที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน จำนวน 20 ครอบครัว

พิษณุโลก. นายจุติ ไก

Read more

ขอบคุณ !!! ชาวบ้าน ต.แดนชุมพล “ยกนิ้วให้” วีระศักดิ์ เพ็ชรหาญ นายก อบต. แดนชุมพล ที่ประสานขอการรับสนับสนุน รถดับเพลิงแบบมีกระเช้า จากที่ว่ากรุงเทะมหานคร เพื่อนำมาใช้ในเหตุเพลิงไหม้ และให้บริการด้านต่างๆ

ขอบคุณ !!! ชาวบ้าน ต

Read more

.จับมือ สพฐ. มรภ.วไลยอลงกรณ์ ประกาศเดินหน้าพลิกโฉมสร้างนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน จาก Passive Learning สู่ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps

ศธ.จับมือ สพฐ. มรภ.ว

Read more