ขับเคลื่อนงาน:!!! พช.แพร่ ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบ ZOOM จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย น่าน พะเยา แพร่)

ขับเคลื่อนงาน:!!! พช

Read more

ปทุมธานี ปลัดอาวุโสอำเภอสามโคกให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการสำนักงานทะเบียนอำเภอเคลื่อนที่(คลินิกทะเบียน) ประจำปี 2564 จังหวัดปทุมธานีอำเภอสามโคกเป็นอำเภอนำร่อง

ปทุมธานี ปลัดอาวุโสอ

Read more

ปทุมธานี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นำชุด ตรวจเชิงรุก (RaPid Test)ให้กับประชาชนชาวตำบลสามโคก ณ ศาลพลายแก้ว วัดสะแกตำบลสามโคก อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานี

ปทุมธานี นายกองค์การ

Read more

“ในห้วงเวลาแห่งความท้าทายในการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ททท.จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ไม่ปล่อยทุกคนต้องเดียวดายและสูญเสียจากสมรภูมิโควิด-19 นี้อย่างแน่นอน โดย ททท.พร้อมจะสนับสนุนทุกคนที่ยังมีใจสู้ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน”

ศิริพร จงศิริ ผู้อำน

Read more

ปทุมธานี ร่วมพิธีรับมอบ วัสดุป้องกันและตรวจคัดกรอง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ปทุมธานี ร่วมพิธีรับ

Read more

ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ ร่วมกับจนท.ปศุสัตว์เขต 5 คัดเลือก ศูนย์เครือข่าย ศพก.(ด้านปศุสัตว์) ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2564 ตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ปศุสัตว์จังหวัดแพร่

Read more