“ ททบ.5 ครบรอบ 62 ปี ยังคงเป็นทีวีสาธารณะเพื่อความมั่นคงและนำเสนอข่าวสาร สาระ ถูกต้อง เป็นกลาง เชื่อถือได้ โดยยึดหลักการทำงานตามปรัชญา “ นำคุณค่าสู่สังคมไทย “

“ ททบ.5 ครบรอบ 62 ปี ยัง

Read more

น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา, บรรยายพิเศษ เรื่อง ‘หน้าที่ความรับผิดชอบของลูกหลานเยาวชนและการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ’ แก่ลูกหลานเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกรุณา

ณ บ้านกรุณา อ.บางพลี จ.ส

Read more

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ยาพระราชทาน แก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดน่าน

ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภ

Read more