ครูบาอริยชาติ เกจิชื่อดังภาคเหนือ จัดสร้างวัตถุมงคล เหรียญครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต รุ่น ” ยิ้มรับทรัพย์”ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ เพื่อนำปัจจัยสมทบทุน สร้างอาคารกุฏิสงฆ์ วัดแสงแก้วโพธิญาณ

ครูบาอริยชาติ เกจิชื

Read more

อยุธยา – ฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยามอบทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

อยุธยา – ฝ่ายก

Read more

ปทุมธานี-วัดเกาะเกรียง จ.ปทุมธานี ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสร้างพระอุโบสถหลังใหม่คร่อมพระอุโบสถหลังเก่าที่ทรุดตัว

ปทุมธานี-วัดเกาะเกรี

Read more

พิษณุโลก คณะสงฆ์ ศิษย์ยานุศิษย์เคลื่อนสรีระสังขาร พระพรหมวชิรเจดีย์ จากโรงพยาบาลพุทธชินราช มายังศาลาพิบูลธรรม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

พิษณุโลก คณะสงฆ์ ศิษ

Read more

ปทุมธานี – มูลนิธิส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย จัดพิธีมอบผ้าไตรพระราชทาน โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ๙๙ รูป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลส่งเสริมพระพุทธศาสนา

ปทุมธานี – มูล

Read more