ปทุมธานี- สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาสืบสานประเพณีเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ปทุมธานี- สำนักงานวั

Read more

พุทธศาสนิกชนชาวแพร่ “อนุโมทนา”
กับ พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจ.แพร่ ฯ ที่เข้ารับโล่ “ผู้สร้างสรรค์เรื่องเล่าฯมรดกวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนา” ของมูลนิธิพระรัตนตรัย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

พุทธศาสนิกชนชาวแพร่

Read more

ปทุมธานี- วัดโบสถ์ สามโคก
จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย
เจ้าประคุณ สมเด็จพุฒาจารย์(โตพรหมรังสี)พระครูเอนกสารคุณ(สดธมฺมวโร)พระอุปัชฌาย์
และอดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ ทุกรูป
ปีที่ ๑๕

ปทุมธานี- วัดโบสถ์ ส

Read more

จังหวัดแพร่ ประกอบพิธีอัญเชิญ “หลวงพ่อสมปรารถนามิ่งมงคล” องค์พระพุทธ
รูปประจำศูนย์ราชการจังหวัดแพร่(แห่งใหม่) ประดิษฐานยังแท่นประดิษฐานที่ได้ดำเนินการปรับขยายใหม่ให้สูงสง่ายิ่งขึ้น

จังหวัดแพร่ ประกอบพิ

Read more

นายกรัฐมนตรีกราบสักการะหลวงพ่อพระองค์แสน และกราบนมัสการเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (พระสิริพัฒนาภรณ์) และเจ้าคณะอำเภอโพนนาแก้ว (พระครูกิตติธรรมนิวิฐ

นายกรัฐมนตรีกราบสักก

Read more