คณะสงฆ์ต.ป่าแดง เขต 1 ให้แต่ละวัดจัดกิจกรรม “ถวายสลากภัตต์” เอง เพื่องดเว้นคนจำนวนมากรวมกัน จากจัดที่เดี่ยว คือ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง

พระครูถาวรปัญญาคุณ เ

Read more

อาจริยบูชา !!! วัดพระธาตุช่อแฮ จัดพิธีสืบชะตาหลวง ตามประเพณีโบราณล้านนา น้อมถวาย เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วันอายุวัฒนมงคล 96 ปี 76 พรรษา

อาจริยบูชา !!! วัดพร

Read more

ปทุมธานี ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีให้เกียรติเป็นประธานพิธี เจริญพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

ปทุมธานี ผู้ว่าราชกา

Read more

ปทุมธานี วัดบางเตยกลาง (วัดเปิ้ง) ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี มีประชาชนมากราบไหว้ไอ้ไข่วัดบางเตยกลาง หวังรับโชคก่อนหวยออกอย่างคึกคัก

ปทุมธานีวัดบางเตยกลา

Read more

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 102 วัดอรัญญาวาส อ.เมืองน่าน จ.น่าน เปิดรับสมัครเรียนสมาธิออนไลน์ หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ ออนไลน์ รุ่นที่ 1

สถาบันพลังจิตตานุภาพ

Read more

คณะสงฆ์ปทุม ร่วมวัดพระธรรมกาย และภาคีฯ มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือชาวคลองสามผู้ประสบภัยโควิด-19 ตามพระดำริพระสังฆราช

วันนี้ (วันเสาร์ที่

Read more

ปทุมธานี ประชาชนมากราบไหว้ขอพรไอ้ไข่วัดบางเตยกลาง (วัดเปิ้ง) สามโคก ปทุมธานี ก่อนวันหวยออกคึกคักถึงแม้อากาศจะร้อน

ปทุมธานีประชาชนมากรา

Read more

ปทุมธานี วัดสะแก จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์ เสนาสนะภายในวัดสะแก และจัดสร้างโต๊ะตักบาตรไว้ใช้ในวันออกพรรษา โดยยอดถวาย เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๓,๔๙๔ บาท(ห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยเก้าสิบสี่บาท )

ปทุมธานี วัดสะแก จัด

Read more