ผช.เลขา กพฐ. ติดตามการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณภาพ นำร่อง ระดับจังหวัด ที่โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อำเภอเวียงสา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

ผช.เลขา กพฐ. ติดตามก

Read more

ปทุมธานี- อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดและพัฒนาสถานที่ สาธารณประโยชน์ นื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ปทุมธานี- อำเภอสามโค

Read more

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่จังหวัดน่าน จำนวน 100 ราย

น่านศาสตราจารย์ ดร.ส

Read more

๒ สมาคมท่องเที่ยว นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าอวยพรปีใหม่ประธานกรรมการ และคณะกรรมการบริหารสภาหอการค้าไทย-จีน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕

๒ สมาคมท่องเที่ยว นำ

Read more

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน/นายเรวัต พรมสาส์น เกษตรอำเภอเชียงกลาง จัดโครงการฝึกอบรมการแปรรูปถั่วลิสงอบกรอบ กิจกรรมรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายภายใต้การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ปีงบประมาณ 2565

นักวิเคราะห์นโยบายแล

Read more