พิษณุโลก เปิดงาน Food Innovation & Wellness Expo 2021 มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับผู้ประกอบการ ธุรกิจ MICE จากสมาคมเครือข่ายไมซ์ภาคเหนือตอนล่าง จัดงาน Food Innovation & Wellness Expo 2021” หรือ งานแสดงนวัตกรรมอาหารและความเป็นอยู่ที่ดี ใช้เทคโนโลยีสร้างโมเดลต้นแบบงานไมซ์

พิษณุโลก เปิดงาน Foo

Read more

เพื่อชุมชน !!! นายกลี่ สุภวัฒน์ ศุภศริ ทต.ป่าแมต มอบที่นอนลูกโป่งน้ำ ลดแผลกดทับ พร้อมอุปกรณ์ ให้แก่รพ.สต.บ้านน้ำโค้ง และรพ.สต.ป่าแมต เพื่อนำไปใช้ป้องกันการเกิดแผลกดทับในกลุ่มผู้พิการและผู้ป่วยที่นอนเตียงนานๆ

เพื่อชุมชน !!! นายกล

Read more

พิษณุโลก สร้างขวัญ กำลังใจ และส่งมอบความสุขให้น้องๆนักเรียน โดยมีพี่ๆทหารจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนวัดดงข่อย พร้อมด้วยคณะครู ร่วมแรง ร่วมใจ ทาสีห้องเรียนใหม่ให้กับน้องๆสร้างความสุขและรอยยิ้ม

พิษณุโลก สร้างขวัญ ก

Read more

ปทุมธานี ผู้กับการสถานีตำรวจภูธรสามโคกเป็นประธานในพิธีมอบบัตรพลเมืองสีขาวปลอดยาเสพติด ให้แก่บุคคลผู้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองตามโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติณศาลา

ปทุมธานี ผู้กับการสถ

Read more

กองทัพอากาศจัดโครงการ “ทัพฟ้าส่งเวชภัณฑ์ทั่วไทย ร่วมใจฝ่าวิกฤตโควิด-๑๙” สนับสนุนอากาศยาน นำส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ

กองทัพอากาศจัดโครงกา

Read more

ชุมชนปลอดภัย !!! นายกลี่ สุภวัฒน์ ศุภศิริ ทต.ป่าแมต เปิดโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคในชุมชน

ชุมชนปลอดภัย !!! นาย

Read more

เพราะความห่วงใย !!! นายกเดี่ยว ดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ ทต.เด่นชัย มอบให้ นักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากิจกรรม “ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ”

เพราะความห่วงใย !!!

Read more

เอาอยู่ !!! พ่อเมืองแพร่ สั่งให้ชุดจัดระเบียบสังคมฯ ออกตรวจแหล่งมั่วสุมและหอพักในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่ ฯ พบนักเรียนนักศึกษามั่วสุมเพียบ

เอาอยู่ !!! พ่อเมือง

Read more

เตรียมพร้อม !!! นายกพัน วชิรพงศ์ โกสิน ทต.ทุ่งโฮ้ง เปิดโครงการเพิ่มและพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานป้องกันฯ และศูนย์กู้ชีพกู้ภัย (กู้ภัยไทยพวน)

เตรียมพร้อม !!! นายก

Read more