กสม. ชี้ตำรวจและสื่อละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีการจับกุมคดีค้าประเวณี การนำผู้ต้องหาหรือจำเลยมาแถลงข่าว และทำแผนประกอบคำรับสารภาพ – เสนอวุฒิสภาแก้ไขร่างกฎหมายป้องกันการทรมานและอุ้มหายให้สอดคล้องตามหลักสิทธิมนุษยชน

กสม. ชี้ตำรวจและสื่อ

Read more

เหล่ากาชาดจังหวัดลำปางจับมือพม.หลายหน่วยงานมอบบ้านกาชาดซ่อม – สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ 828 หลังเทิดไท้พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565

เหล่ากาชาดจังหวัดลำป

Read more

สมาชิกหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 3 (พสบ.ทภ.3) รุ่นที่ 3 ร่วมกับส่วนราชการ, คณาอาจารย์, นักเรียน และภาคประชาชน จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์แก่สังคม

พสบ.ทภ.3 รุ่นที่ 3 เ

Read more