จังหวัดเชียงรายเริ่มต้นการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

จังหวัดเชียงรายเริ่ม

Read more

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรี บูรณาการกับท้องถิ่นและคนในชุมชน โดยประสานขอความร่วมมือกับเทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีชายสูงอายุ อาศัยอยู่เพียงลำพัง เดิมประกอบอาชีพรับจ้างตัดอ้อย ต่อมาป่วยด้วยโรคชรา ประสบปัญหาไม่สามารถประกอบอาชีพและขาดรายได้

Cr: กรมพัฒนาสังคมและ

Read more

จังหวัดเชียงรายเชิญชวนร้านค้ารายย่อยเข้าร่วมขับเคลื่อนโครงการคนละครึ่งเพื่อผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด

จังหวัดเชียงรายเชิญช

Read more