สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เชียงรายจัดฝึกอบรมเสริมสมรรถนะชุดปฏิบัติการควบคุมไฟป่าเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ไฟป่าอย่างมีประสิทธิภาพได้ทันท่วงที

ดร.กมลไชย คชชา ผู้อำนวยก

Read more

จ พิษณุโลก ตลาดนัดเด็กดอย บ้านใหม่ร่องกล้า ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก คุณศศิวัณย์ ศรีพรหม ผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิด ตลาดนัดเด็กดอย ปีที่ 6

จ พิษณุโลก ตลาดนัดเด็กดอ

Read more

ผศ.(พิเศษ)ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายก อบต.คลองสาม ได้มอบหมายให้นางสาวจำปี จารุฤทัยการ เลขานุการนายก อบต.คลองสาม เข้าร่วมเปิดโครงการบริโภคปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ

วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 25

Read more

โรงเรียนเชียงกลางปริยัติศึกษา ส่งครูและสามเณรร่วมโครงการอบรมเผยแพร่ผลงาน และแข่งทักษะวิชาการสามเณรสัมพันธ์ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2562

6 ธันวาคม 2562 : 09.00 น

Read more