จังหวัดเชียงรายจัดโครงการฝึกซ้อมระดมพลดับไฟป่า และจัดทำแนวกันไฟ 2 แผ่นดิน ไทย- เมียนมา เพื่อป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันข้ามชาติ

นายวรวุธ ศิลปอาชา รัฐมนต

Read more

นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่านติดตามการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และตรวจเยี่ยมสถานที่เพื่อเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 23 มกราคม 2563 เว

Read more

ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้ “ ปีใหม่นี้ คิดหวังสิ่งใด ขอให้สมหวัง สมปรารถนา มีแต่ความสุขมั่งคั่ง โชคดีร่ำรวยตลอดปี “

ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไ

Read more

พ.อ. รุศมนตรี จิณเสน รอง ผอ.รมน.จังหวัด น่าน (ท.) เป็นประธานการ ประชุมศูนย์การป้องกันและแก้ไขไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กจังหวัดน่าน

วันที่ 23 มกราคม 2563 เว

Read more

อบจ.พิษณุโลก เร่งสร้างฝายชะลอน้ำบรรเทาความเดือดร้อนให้ราษฎร 2 หมู่บ้านใน ต.ยางโกลน อ.นครไทย กว่า 500 หลังคาเรือน รอดพ้นจากภัยแล้งปีนี้

วันที่ 23 มกราคม 2563 นา

Read more