อบจ.พิษณุโลก จัดกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน (5 ส) ขับเคลื่อนวาระจังหวัดพิษณุโลก “พิษณุโลกเมืองสะอาด”

อบจ.พิษณุโลก จัดกิจก

Read more

คณะสงฆ์ปทุมธานี ร่วมภาคี เจริญพระพุทธมนต์ – มอบชุดส่งแรงใจสู้ภัยโควิด19 ถึงบุคลากรทางการแพทย์ 5,000 ชุด ถวายพระกุศลเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช ในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติ

วันนี้ (วันศุกร์ที่

Read more

ร้อยเอ็ด/… สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดประชุมรับฟังความคิดเห็นดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองระดับอำเภอ ครั้งที่ 1 ที่.อำเภอโพนทอง

ร้อยเอ็ด/…สำนักงานโย

Read more

เพิ่มช่องทาง !!! พ่อเมืองแพร่ เปิดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ตลาดสะอาดวิถีใหม่ (POP UP MARKET)เพื่อสร้างโอกาสให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และเกษตรกรรายย่อยได้มีช่องทางการตลาดมากขึ้น

เพิ่มช่องทาง !!! พ่อ

Read more

ทต.บ้านกลาง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการจัดทำผังชุมชนเพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวในเมือง ผ่านระบบ video conference zoom จาก สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทต.บ้านกลาง ร่วมประช

Read more

“เซเว่น อีเลฟเว่น” ร่วมกับ “ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทย” มอบเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัยให้ อสม. ในพื้นที่โควิด-19 ระบาดหนัก “กรุงเทพฯ-นนทบุรี-ปทุมธานี”

“เซเว่น อีเลฟเว่น” ร

Read more

นครราชสีมา – ตำรวจภูธรภาค3 จับเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ ตามยุทธการ “ พิฆาตทรชน คนค้ายาอีสานใต้ ” ยึดของกลางยาบ้า จำนวน 494,000 เม็ด

นครราชสีมา – ต

Read more