ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน สานพลังแก้จนคนน่านมอบเครื่องมือประกอบอาชีพให้ครัวเรือนยากจน ในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ผู้ว่าราชการจังหวัดน

Read more

จ.แพร่ “เคาะประตูแก้จน” พัฒนาคนเมืองแพร่” โดย อ.อสอง มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จ.แพร่ “เคาะปร

Read more

คุณพระช่วย !!! วัดพระธาตุช่อแฮ มอบถุงยังชีพประชาชนและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรสมเด็จพระสังฆราช เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระชนมายุครบ ๙๔ พรรษา

คุณพระช่วย !!! วัดพร

Read more

กลุ่มศิลปินจิตจิรสา นำโดย ยิ่งยง ยอดบัวงาม, พิมพ์จ๋า ยอดบัวงาม และ บัวผัน ทังโส ร่วมกับ บ.โนวา ออร์แกนิค จก., บ.นกรู้ ครีเอชั่นเฮ้าส์ จก. และ บ.แทรค ทีม คอมมิวนิเคชั่น จก. จัดทำโครงการ “We love Sharing” ปันจากใจ ผนึกกำลัง ร่วมต้านภัยโควิด-19 “

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ

Read more