กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัด จัดกิจกรรม “ปีใหม่เที่ยวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้

Read more

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงราย ร่วมกับท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายจัดพิธีต้อนรับนักท่องเที่ยวในเที่ยวบินปฐมฤกษ์จากเมืองกว่างโจว มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

นางสาว กรุณา เดชาติวงศ์

Read more

อบจ.เชียงรายเปิดงานข่วงศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนาและอาเซียน เผยแพร่วัฒนธรรมล้านนาเชื่อมโยงการท่องเที่ยว

ค่ำวันพฤหัสบดีที่ 26 ธัน

Read more

อบจ.เชียงราย เจ้าภาพจัดสภากาแฟ ท่ามกลางสวนไม้งามเมืองหนาว ในงานมหกรรมดอกไม้อาเซียน 2019 เปิดบ้านต้อนรับฤดูกาลในเทศกาลท่องเที่ยว

🍇🍍&#x1f3

Read more