ร้อยเอ็ด/… แข่งขันกีฬา”ฝัดข้าว” (ใช้”เขิง”ร่อนหรือฝัดแยกข้าวสารออกจากข้าวเปลือก) สืบสานวิถีชีวิตโบราณ ที่.วัดสว่างสระทอง อำเภอโพธิ์ชัย

ร้อยเอ็ด/…แข่งขันกีฬ

Read more

ผศ.(พิเศษ)ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายก อบต.คลองสาม ได้เข้าร่วมพิธีเเสดงมุทิตาจิตคารวะ คุณครูอารี อดิเรก ซึ่งเกษีนณอายุราชการในปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนสามัคคีราฎรษ์บำรุง หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

วันศุกร์ที่ 25 กันยา

Read more

มท.1 ลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนฯ (คทช.) เน้นย้ำ “ต้องใช้ชีวิตและอยู่ร่วมกับป่าได้”

วันนี้ (25 ก.ย.63) เ

Read more

ผศ.(พิเศษ)ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายก อบต.คลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรมมอบของชุดส่งแรงใจ สู้ภัยโควิด19 ให้กับน้องๆนักเรียน จำนวน 1,050 ชุด ณ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง

วันจันทร์ที่ 21 กันย

Read more

ปทุมธานี ผศ (พิเศษ)ดร.วีระศักดิ์ ฮาดดา ในฐานะนายกสมาคมองค์กรบริหารท้องถิ่น ประเทศไทย กล่าว ถึงกรณีปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการ ประจำเดือนกันยายน 2563

ปทุมธานี ผศ (พิเศษ)ด

Read more

ผศ.(พิเศษ)ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายก อบตคลองสาม ได้เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันเอดส์และอนามัยเจริญพันธ์ของสภาเด็กและเยาวชน ณ โรงเรียนวัดกลางคลองสาม อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิ

Read more