นายนิพนธ์ แก้วธรรม รองนายก อบต.คลองสาม ได้เป็นเเทนผศ.(พิเศษ)ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายก อบต.คลองสาม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.บางเก่า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี เข้าเยี่ยมชม ศูนย์ Otop นวัติวิถี บ้านคลองสาม หมู่ที่ 16

นายนิพนธ์ แก้วธรรม รองนา

Read more

ผศ.(พิเศษ)ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายก อบต.คลองสาม ได้เป็นประธานในการประชุมข้าราชการ อบต.คลองสาม เพื่อมอบนโยบายการทำงาน เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด

วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 25

Read more