สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานพิธีมอบทุนการศึกษาของเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2562

โดยมีนางดลวสา บุญเลิศ นา

Read more

นายนาวีกร บุญตาระวะ ปลัดเทศบาลเมืองท่าโขลงมอบกองช่าง ดำเนินการสูบน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณมบ.เอื้อฯพหลโยธินกม.44 อย่างต่อเนื่อง

ปทุมธานี นายนาวีกร บุญตา

Read more

เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี มอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ แก่นักเรียน นักศึกษา ที่เป็นผู้มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนแต่ผู้ปกครองมีฐานะยากจน จำนวน 245 โรงเรียน

วันนี้ (17 ก.ย.62) เวลา

Read more