ผศ.(พิเศษ)ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายก อบต.คลองสาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ร่วมเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยการเล่นโยคะ สนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ณ หมู่บ้านพฤกษาB

วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม

Read more

ผศ.(พิเศษ)ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายก อบต.คลองสาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ร่วมเปิดโครงการอบรมให้ความรู้โภชนาการในผู้สูงอายุตำบลคลองสาม

วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม

Read more

ผศ.(พิเศษ)ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายก อบต.คลองสาม ได้มอบหมายให้นางสาวจำปี จารุฤทัยการ เลขานุการนายก อบต.คลองสาม นางวรกนก เทพพิมล ปลัด อบต.คลองสาม เข้าร่วมเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพโดยการออกกำลังกายด้วยการเต้นบาสโลป

วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม

Read more

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ร่วมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร “เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2562

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 25

Read more

ที่เมืองเอก..ทีมงานต้นกล้า..ได้ร่วมพูดคุย..หาข้อสรุปความคิดเห็นกับดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้วและผศ.พิมพ์ณัฐชยา สัจจาศิลป์..ถึงแนวทางพัฒนาเมืองปทุมธานี.

29พ.ย.62ที่เมืองเอก..ทีม

Read more

ปทุมธานี สนามยิงปืนภูมิไพลิน ร่วมกับ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ จัดการแข่งขันยิงปืนการกุศล เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ปทุมธานี สนามยิงปืนภูมิไ

Read more

เทศบาลเมืองคลองหลวงลงพื้นที่ดำเนินการมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองคลองหลวง

วันศุกร์ที่ 22 พ.ย.2562.

Read more