กลุ่มเครือข่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่มุกดาหาร รวมตัวเพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยต่อการสลายการชุมนุมด้วยความรุนแรงที่กรุงเทพมหานคร และเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวแกนนำที่ถูกจับกุม

กลุ่มเครือข่ายเยาวชน

Read more

นายกฯ เปิดงาน “อาชีวศึกษายกกำลังสอง” เร่งยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่ความเป็นเลิศ มุ่งผลิตและพัฒนาทุนมนุษย์รองรับตลาดแรงงาน เพิ่มศักยภาพทัดเทียมมาตรฐานสากล

นายกฯ เปิดงาน “อาชีว

Read more

นายกรัฐมนตรี ประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันพื้นที่ภาคเหนือ แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ ณ ห้องดอยตุง โรงแรม เดอะ รีเวอร์ รีบาย กะตะธานี ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

นายกรัฐมนตรี ประชุมเ

Read more

ผศ.(พิเศษ)ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายก อบต.คลองสาม ในนามนายกสมาคมองค์กรบริหารท้องถิ่นประเทศไทย พร้อมด้วยตัวเเทนสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ ได้เข้ายื่นหนังสือขอให้จัดสรรงบประมาณทดแทน จากการได้รับผลกระทบในการลดภาษีของรัฐบาล

วันพฤหัสบดีที่ 3 กัน

Read more