นายกรัฐมนตรีร่วมพูดคุย สนทนากับเยาวชนในรายการ “รัฐฟังฉัน” ฟังเสียงสะท้อนและข้อเสนอ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564 ที่จัดขึ้นในรูปแบบ new normal

นายกรัฐมนตรีร่วมพูดค

Read more

ปทุมธานี นายกรัฐมนตรีลงเสาเอกบ้านมั่นคง “สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิต จำกัด” เดินหน้า 38 ชุมชนต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ปทุมธานี นายกรัฐมนตร

Read more

นายกรัฐมนตรีลงเสาเอกบ้านมั่นคง “สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิต จำกัด” ตั้งเป้าหมายเดินหน้าพัฒนา 38 ชุมชนต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นายกรัฐมนตรีลงเสาเอก

Read more

นิพนธ์ ตอบ 3 กระทู้ 1. ปมปัญหาที่ดินลาดชันเกิน 35 องศา บนเกาะสมุย ย้ำ จัดการเด็ดขาดกับ จนท. หากออกเอกสารโดยมิชอบ 2. เร่งแก้ไขความล่าช้า ปมที่ดินสาธารณะทับซ้อนที่ชาวบ้าน อ.จอมทอง เชียงใหม่ และ 3. เร่งรัดออกระเบียบรับรอง คกก.ชุมชนให้ถูกต้องตามกฎหมาย ย้ำ อย่างน้อยต้องให้มีเบี้ยประชุมและค่าเดินทางได้

นิพนธ์ ตอบ 3 กระทู้

Read more

“นายกรัฐมนตรี” มอบโล่รางวัลนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และบุคลากรในวงการกีฬาที่ทำคุณประโยชน์ให้กับวงการกีฬา เนื่องใน “วันกีฬาแห่งชาติ 2563”

“นายกรัฐมนตรี” มอบโล

Read more