#น่าน#ผอ. สพป. น่าน เขต 1 แสดงความยินดีคนเก่งแห่งจังหวัดน่าน น้องอุ้มบุญ (เด็กชายธีรพัฒน์ สมบัติทัฬห ) นักเรียนจากโรงเรียนราชานุบาล ผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 : 18 TH International Mathematics and science Olympiad (IMSO) for primary School Students (Virtual Edition) Indonesia

#น่าน#ผอ. สพป. น่าน

Read more

สพป. น่าน เขต 1 สอบแข่งขันทักษะวิชาการด้านคณิตศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบแรก ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19)

สพป. น่าน เขต 1 สอบแ

Read more

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตที่. ๑๒ พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการในกรณีปกติ รอบที่ ๑ ที่…จังหวัดร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด/… ผู้ตรวจรา

Read more

สมาคมศิษย์เก่า ร.ร.ถิ่นโอภาสวิทยา จัดงาน “คืนสู่เหย้า” ชาวส้ม-ดำ 14 เม.ย. นี้ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ต่อผู้ก่อตั้งโรงเรียนฯ

สมาคมศิษย์เก่า ร.ร.ถ

Read more

ผู้ปกครองและบัณฑิตน้อย “หัวใจเต้นรัว” หลัง นายกลี่ ทต.ป่าแมต จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับเด็กปฐมวัย ตามโครงการสายสัมพันธ์บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ปกครองและบัณฑิตน้

Read more

สพป.น่าน เขต 1 ให้การต้อนรับคณะการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่โรงเรียนบ้านน้ำพาง อำเภอแม่จริม

สพป.น่าน เขต 1 ให้กา

Read more