สพป.น่าน เขต 1 ให้การต้อนรับคณะการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่โรงเรียนบ้านน้ำพาง อำเภอแม่จริม

สพป.น่าน เขต 1 ให้กา

Read more

กกต.แพร่ จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โครงสุดท้ายเลือกตั้ง อบต.(Big Day)”ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส” โดยการเดินลงพื้นที่เพื่อพบปะประชาชน

กกต.แพร่ จัดกิจกรรมร

Read more

ซีพีร้อยเรียงความดี มอบทุนการศึกษา “ทุนซีพีน่าน แบ่งปันให้น้อง” ช่วยลูกหลานให้ได้เรียน ฝ่าภาวะวิกฤตโควิด-19

เมื่อวันที่ 21 กันยา

Read more

อุทิศส่วนกุศล !!! วัดพระธาตุช่อแฮ จัดประเพณีตานสลากก๋วยออนไลน์ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

อุทิศส่วนกุศล !!! วั

Read more

อำนาจเจริญ โรงเรียนปทุมราชวงศา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญ มอบเงินเยียวยาให้นักเรียนตามโครงการ คนละ 2,000 บาท

อำนาจเจริญ โรงเรียนป

Read more

ปลูกจิตสำนึก !!! เทศบาลตำบลช่อแฮ ส่งเสริมการคัดแยกขยะ ตามโครงการคัดแยกขยะจูเนียร์ โดยวิธีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี เพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปใช้กับครัวเรือนได้ และเป็นการชักจูงให้ผู้ปกครอง

เมื่อวันที่ 19 สิงหา

Read more