นายบุญยงค์ สดสอาดรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการคัดเลือกสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา

น่าน เมื่อวันที่ 16 มกรา

Read more

สิระพงษ์ สิริโพธินันท์(โต นวนคร) พบประพูดคุยกับรองคณบดีฝ่ายการศึกษาฝึกภาคปฏิบัติ ผศ.กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง ก่อน ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภาคสนาม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปี4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สิระพงษ์ สิริโพธินันท์(โ

Read more

ขอแสดงความยินดี กับน้องลูกแก้ว เด็กหญิงมนต์ธิญา นามมาลา นักเรียนชั้นอนุบาล3/5 ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี

ขอแสดงความยินดี กับน้องล

Read more

อบจ.พิษณุโลก ต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนผดุงราษฎร์ขับร้องเพลงอวยพรเทศกาลวันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ท

Read more

อบจ.พิษณุโลก จับมือเทศบาลตำบลหัวรอ-สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 พิษณุโลก จัดโครงการ “คนไทยหัวใจสีเขียว”

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 นา

Read more