กระทรวงศึกษาธิการ/… “ครูกัลยา” ให้ความเชื่อมั่น เด็ก-ผู้ปกครอง เปิดเทอมได้เรียนอย่างปลอดภัยจากโควิด-19 ย้ำรัฐบาลเร่งฉีดวัคซีนให้ครูในพื้นที่เสี่ยงสีแดง กรุงเทพฯและปริมณฑลโดยเร็วที่สุด

กระทรวงศึกษาธิการ/…“

Read more

ปทุมธานี มรภ.วไลยอลงกรณ์ เปิดโครงการสัมฤทธิบัตรปริญญาตรี เปิดโอกาสทางการศึกษาให้เข้าถึงทุกระดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (มรว.) เปิดโอกาสทางการศึกษา

ปทุมธานี มรภ.วไลยอลง

Read more