มทบ.39 “แต้มสี เติมฝัน ปันสุข” ถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ร.ร.วัดวังอิทก อ.บางระกำ จว.พิษณุโลก

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาค

Read more

โรงเรียนเป็นสถานที่ซึ่งมีเด็ก ครูหรือผู้ดูแลนักเรียน ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ แม่ครัว และผู้ปฏิบัติงาน จำนวนมากอยู่ร่วมกัน จึงมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคได้ง่าย

โรงเรียนเป็นสถานที่ซ

Read more

พิษณุโลก นางศศิวัณย์ ศรีพรหม ผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มอบทุนการศึกษาและลงนาม ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำจวง ที่จบการศึกษาชั้นมัธมศึกษาปีที่6 เพื่อ

พิษณุโลก นางศศิวัณย์

Read more