องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำชำ จัดงาน “วันไหว้ครู” ประจำปี 2565 เพื่อให้เด็กเล็กได้ระลึกถึงพระคุณของครูและความสำคัญของพิธีไหว้ครู

องค์การบริหารส่วนตำบ

Read more

มรภ.วไลยอลงกรณ์ ขอเชิญชวนผู้สนใจ รวมใจ วิ่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

มรภ.วไลยอลงกรณ์ ขอเช

Read more

เหล่ากาชาดมอบจักรยาน และมอบทุนการศึกษา ให้นักเรียนนักศึกษา เรียนดีขาดทุนทรัพย์พื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ประจำปี 2565

เหล่ากาชาดมอบจักรยาน

Read more

ปทุมธานี-โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์จัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2565 ประดิษฐ์พานพุ่มไหว้ครู ด้วยอุปกรณ์ทางการเรียน และอุปกรณ์กีฬา เพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนที่ขลาดแคลนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

ปทุมธานี-โรงเรียนประ

Read more

นราธิวาส-ม.นราฯเปิดค่ายวิชาการสัมพันธ์จุดประกายฝัน ครั้งที่ 1 (Ping Summer camp 1)
จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ พบการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ที่ไม่มีในห้องเรียน

นราธิวาส-ม.นราฯเปิดค

Read more

โครงการปันน้ำใจมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การกีฬาและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับโรงเรียนบ้านฝายป่าบัว

โครงการปันน้ำใจมอบทุ

Read more

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุกรักษ์พลังงาน (พพ.)ลงพื้นที่ภูมิภาคอีสานใต้รณรงค์ประหยัดพลังงาน ชูพลังงานเพื่อชุมชน และฉลากประหยัดพลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

Read more