กกต.แพร่ จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โครงสุดท้ายเลือกตั้ง อบต.(Big Day)”ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส” โดยการเดินลงพื้นที่เพื่อพบปะประชาชน

กกต.แพร่ จัดกิจกรรมร

Read more

ซีพีร้อยเรียงความดี มอบทุนการศึกษา “ทุนซีพีน่าน แบ่งปันให้น้อง” ช่วยลูกหลานให้ได้เรียน ฝ่าภาวะวิกฤตโควิด-19

เมื่อวันที่ 21 กันยา

Read more

อุทิศส่วนกุศล !!! วัดพระธาตุช่อแฮ จัดประเพณีตานสลากก๋วยออนไลน์ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

อุทิศส่วนกุศล !!! วั

Read more

อำนาจเจริญ โรงเรียนปทุมราชวงศา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญ มอบเงินเยียวยาให้นักเรียนตามโครงการ คนละ 2,000 บาท

อำนาจเจริญ โรงเรียนป

Read more

ปลูกจิตสำนึก !!! เทศบาลตำบลช่อแฮ ส่งเสริมการคัดแยกขยะ ตามโครงการคัดแยกขยะจูเนียร์ โดยวิธีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี เพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปใช้กับครัวเรือนได้ และเป็นการชักจูงให้ผู้ปกครอง

เมื่อวันที่ 19 สิงหา

Read more

ฮีโร่เหรียญทอง “น้องเทนนิส” พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี มอบตำแหน่ง “ทูตกีฬาและท่องเที่ยว”โดยจะเป็นตัวแทนของประเทศไทย

ฮีโร่เหรียญทอง “น้อง

Read more