อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเจ้าภาพ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี

ที่ประชุมอธิการบดีมห

Read more

พิษณุโลก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกร่วมพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก และมูลนิธีเอ็มพลัส เพื่อพัฒนาและสนับสนุนความร่วมมือในการดำเนินงานด้านเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง

พิษณุโลก ผู้อำนวยการ

Read more

นาย​ณัฏ​ฐ​พล​ ที​ป​สุวรรณ​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​(รมว.ศธ.)มอบประกาศเกียรติคุณ ให้กับ นางสาวบัณพร คำโสภา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม จ.ตาก

นาย​ณัฏ​ฐ​พล​ ที​ป​ส

Read more

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง จัดงาน “ราชมงคลบ้านกร่างร่วมใจ น้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองพิษณุโลก”

พิษณุโลก วันเสาร์ที่

Read more

เทศบาลนครรังสิตจัดพิธีส่งมอบโอนย้ายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ให้แก่ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี โดยมีนายโสภณ ตันพิริยะกุล รองผู้อำนวยการ คณะอาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี มารับมอบครุภัณฑ์ดังกล่าว ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2

Read more