พิษณุโลก นางศศิวัณย์ ศรีพรหม ผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มอบทุนการศึกษาและลงนาม ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำจวง ที่จบการศึกษาชั้นมัธมศึกษาปีที่6 เพื่อ

พิษณุโลก นางศศิวัณย์

Read more

น่าน สอบโอเน็ตคุมเข้มโควิด -19 ผู้สอบ ผู้เข้าสอบต้องใส่หน้ากากทุกคน นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน แจ้งว่าโรงเรียนสตรีศรีน่าน มีมาตรการ การเป็นสนามสอบ O – NET นักเรียน ม.6 ดังนี้

น่าน สอบโอเน็ตคุมเข้

Read more

ขับเคลื่อนชุมชนสู่ชุมชนเข้มแข็งจัดการตนเอง “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไชยสถานโมเดล” โมเดลจัดการตนเองในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน แบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองคนในชุมชน

****ประชาสัมพันธ์ ให

Read more

โครงการทุนการศึกษา “คนน่านไม่ทิ้งกัน” ผลิดอกออกผล 10 ลูกหลานเกษตรกร จังหวัดน่าน ที่เครือซีพีมอบทุนจบการศึกษามีงานรองรับ

น้องๆ ทุนลูกหลานคนน่

Read more

นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานเปิดงาน “เปิดใจ ให้โอกาส สานสัมพันธ์บ้าน วัด โรงเรียน Open House

เปิดใจ ให้โอกาส สานส

Read more

อบจ.พิษณุโลก จัดฝึกอบรมทักษะด้านการเรียนรู้และการสื่อสารภาษาต่างประเทศ เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 2

วันที่ 20 กุมภาพันธ์

Read more

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม จัดส่งเสริมวิธีการ ปฏิบัติตนเบื้องต้นเมื่อพบเจอเหตุเพลิงไหม้และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

20 กุมภาพันธ์ 2563 ร

Read more