กสม. ห่วงสังคมขาดความตระหนักเรื่องการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น จากกรณีคลิปล้อเลียนในแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ ย้ำหลักการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ – การดำเนินธุรกิจอย่างเคารพสิทธิมนุษยชน

กสม. ห่วงสังคมขาดควา

Read more

ปคบ.ร่วม สมอ.แนะนำผู้บริโภคเลือกใช้ถังอ๊อกซิเจนที่โรงงานหรือร้านบรรจุรับใบอนุญาตและเป็นไปตามมาตรฐานเท่านั้น หากตรวจพบมีการฝ่าฝืนพร้อมจับกุมดำเนินการตามกฎหมายทันที

ปคบ.ร่วม สมอ.แนะนำผู

Read more

กสม. แนะกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนดกลไกตรวจสอบสาเหตุการเลิกจ้างลูกจ้างหญิง ป้องกันการเลิกจ้างด้วยเหตุแห่งการตั้งครรภ์ – เผยผลประสานการคุ้มครองสิทธิฯ แก้ปัญหาห้างสรรพสินค้าขนย้ายของเสียงดังเวลากลางคืนรบกวนความเป็นอยู่ส่วนตัว

กสม. แนะกรมสวัสดิการ

Read more

ศาลฎีกาพิพากษา “ปารีณา” ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง พฤติการณ์เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ สั่งพ้นตำแหน่ง ส.ส. ไม่มีสิทธิสมัครเลือกตั้ง ส.ส.- ส.ว. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และไม่มีมีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดไป พร้อมเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี หลังครอบครองที่ดินปฏิรูป รู้กฎหมายแต่เอาเปรียบประชาชน

ศาลฎีกาพิพากษา “ปารี

Read more