ตาม พรบ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 89 กำหนดให้กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ในการดำเนินกิจการในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่องต่างๆรวม 27 เรื่อง โดยรวมถึงข้อ (16) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและ การพยาบาล

ตาม พรบ ระเบียบบริหา

Read more

อบจ.พิษณุโลก จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี

อบจ.พิษณุโลก จัดกิจก

Read more

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สั่งการเร่งด่วนถึงประธานคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบาย อาชีวะเกษตรเเละประมง เตรียมความพร้อม เพื่อรองรับวิกฤตสถานการณ์โควิด ทั้งระยะสั้นเเละระยะยาว

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณ

Read more

นายกฯ ชมสตาร์ทอัพไทย ยกระดับอุตสาหกรรมดิจิทัล สร้างรายได้แก่ประเทศ พร้อมชม นิทรรศการดิจิทัลสตาร์ทอัพ (Digital Thailand Big Bang : Digital Station) ) โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นายกฯ ชมสตาร์ทอัพไทย

Read more

นายสิทธิชัย อุดมกิจธนกุล ผู้บริหารบจก. ยู. แทรเวล วาเคชั่นส์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับประเทศโมรอคโม ในหัวข้อ “ความหลากหลายในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และการลงทุนทำธุรกิจในประเทศโมรอคโคอย่างง่ายๆ จัดโดย บริษัท อาเมซี่ เวิล์ด จำกัด

นายสิทธิชัย อุดมกิจธ

Read more