จังหวัดแพร่ นำคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมงานกองทุน ฯ สร้างโอกาสด้านอาชีพ สร้างสรรค์บทบาทสตรี สู่ความเข้มแข็งในชุมชน

จังหวัดแพร่ นำคณะกรร

Read more

ดีเดย์วันบังคับใช้กฎหมาย PDPA กสม. แนะการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นต้องไม่มีเจตนาสร้างความเสียหาย หรือผลกระทบต่อเกียรติยศชื่อเสียงของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และต้องไม่แสวงหาประโยชน์โดยไม่ได้รับความยินยอม

ดีเดย์วันบังคับใช้กฎ

Read more

กสม. ห่วงสังคมขาดความตระหนักเรื่องการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น จากกรณีคลิปล้อเลียนในแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ ย้ำหลักการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ – การดำเนินธุรกิจอย่างเคารพสิทธิมนุษยชน

กสม. ห่วงสังคมขาดควา

Read more