ปทุมธานี-มูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

ปทุมธานี-มูลนิธิอาสา

Read more