นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พิธีมอบโค ตามโครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ และการออกหน่วยบริการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ที่ เทศบาลตำบลศรีแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด/…นายภูสิต ส

Read more

ชาวแพร่ลุ้น “ศูนย์ราชการแห่งใหม่ของจังหวัดแพร่” จะเป็น “แลนด์มาร์คแห่งใหม่” ที่ ต.น้ำชำ อ.เมืองแพร่ ล่าสุด พ่อเมืองแพร่ ออกติดตามความคืบหน้าการก่อสร้าง

ชาวแพร่ลุ้น “ศ

Read more

“สิ้นเวร หมดกรรม” พระสมชาย แห่งวัดป่ามะขาม ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัยฯมรณภาพในกุฏิ หลังอาพาธมานาน”เกิดแก่เจ็บตาย” เป็นสิ่งที่หลีกหนีไม่ได้

“สิ้นเวร หมดกร

Read more