เชื่อมั่น !!! ชาวบ้าน ต.วังธง และป่าแมต “เห็นด้วย” กับโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนโดยการนำไปผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า เทศบาลตำบลป่าแมต

เมื่อวันอาทิตย์ ที่

Read more

อบจ.พิษณุโลก ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเรือท้องแบน-กระสอบทรายเข้าช่วยซ่อมพนังดินกั้นน้ำบ้านวังประดู่ ต.วังพิกุล อ.วังทอง ถูกน้ำกัดเซาะพังทลายเข้าท่วมบ้านเรือน ปชช.

อบจ.พิษณุโลก ส่งเจ้า

Read more

พิษณุโลก. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำตำบลวังพิกุล และมอบถุงยังชีพแก่ครอบครัวเด็กที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน จำนวน 20 ครอบครัว

พิษณุโลก. นายจุติ ไก

Read more