รายงานพิเศษ !! เสถียรภาพ อปท.หลังครม.เห็นชอบออกกฎหมายลดภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างในอัตราร้อยละ 90 เพื่อบรรเทาผลกระทบโควิด 19

นายอภิชาติ เทพชา ปลั

Read more

ปทุมธานี วัดบางเตยกลาง ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี จัดงานทำบุญครบรอบวันมรณภาพ 13 ปี พระครูธีรานุวัตร(หลวงพ่อหอม) ณ วัดบางเตยกลาง ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 14 กรกฎาคม 25

Read more

“สื่อมวลชนลงพื้นที่เพื่อทำการประชาสัมพันธ์”ตามโครงการ ประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้ประชาชน ประจำ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Read more

ปทุมธานี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ให้เกียรติมาเป็นประธานการประชุมบริหาร ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีประจำเดือนกรกฎาคม ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 13 ก.ค. 63 เว

Read more

พิษณุโลกมอบถุงยังชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบตามโครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำบลบ้านกร่าง

วันที่ 14 กรกฎาคม 25

Read more