ด่วน ผอ.สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่ บูรณาการร่วมกับหน่วยส่วนราชการ คณะครู นักเรียน ประชาชนจิตอาสา ทำกิจกรรมเพื่อคืนสภาพแม่น้ำว้าภายหลัง เจ้าท่าภูมิภาคสาาแพร่รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำว้าออกไป

ด่วน ผอ.สำนักงานเจ้า

Read more

คณะรัฐมนตรีขยายสิทธิ ร้านค้ากองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง เข้าโครงการ “คนละครึ่ง” พร้อมอนุมัติ 2 โครงการเงินกู้ เพิ่มศักยภาพเครื่องจักรปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว และพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คณะรัฐมนตรีขยายสิทธิ

Read more

ครม. เห็นชอบ พร้อมผลักดันกฎกระทรวงกำหนดความเร็วรถ ขยับความเร็วสูงสุดได้ไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กรณีรถวิ่งทางหลวงช่องขวาสุดต้องห้ามต่ำกว่า 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ครม. เห็นชอบ พร้อมผล

Read more

นายกฯ เยี่ยมชมนิทรรศการพระบารมีปกเกล้า ร.9 (คนไทยกับในหลวง) พร้อมทั้งเชิญชวนคนไทยร่วมกันสวดมนต์ทุกวันเสาร์ เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ และเพื่อความเป็นสิริมงคล

นายกฯ เยี่ยมชมนิทรรศ

Read more

ครม. อนุมัติโครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อของบสย. เพื่อเสริมสภาพคล่อง สร้างความมั่นใจให้กับสถาบันการเงิน

ครม. อนุมัติโครงการช

Read more