ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองน่าน ตรวจคนจับกุมผู้ต้องสงสัยว่าจะมีสิ่งผิดกฏหมายใว้ในครอบครอง ภายใต้การอำนวยการของ นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายนิวัฒน์ งามธุระ ปลัดจังหวัดน่าน

ศูนย์ปฏิบัติการป้องก

Read more

ผ้าไหมชั้นดี ที่ อ.เมืองสรวง ใต้ร่มพระบารมี เทิดไท้ 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อเวลา 10.30 น.วั

Read more

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดย สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี) ติดตามงานก่อสร้างโครงการนำร่องการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ (RBF) ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการเจาะบ่อขนาดใหญ่เสร็จเรียบร้อยแล้วรวมทั้งหมดจำนวน 4 บ่อ บริเวณพื้นที่วัดบางพัง ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และวัดขนอน ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Read more