จังหวัดน่าน ประชุมประจำเดือน มอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่หัวหน้าส่วนราชการ ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ให้งานบรรลุเป้าหมายจนบังเกิดผลสำเร็จ พร้อมมอบโล่รางวัลต่างๆ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 220 ครั้ง

จังหวัดน่าน ประชุมประจำเดือน มอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่หัวหน้าส่วนราชการ ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ให้งานบรรลุเป้าหมายจนบังเกิดผลสำเร็จ พร้อมมอบโล่รางวัลต่างๆ
ที่ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบเครื่องเครื่องควบคุมการให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง(high flow) ให้แก่โรงพยาบาลน่าน โดยมี แพทย์หญิง อัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลน่าน เป็นผู้รับมอบ นอกจากนี้ ได้มอบโล่รางวัลผลงานในด้านต่างๆ ประกอบด้วย การมอบรางวัล ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 ตามที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้จัดส่งใบประกาศเกียรติคุณและรางวัลแหนบทองคำ เพื่อมอบให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รางวัลกำนันยอดเยี่ยม ได้แก่ 1. นายสกล เนตรใสวรกุล กำนันตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 2. นายธนกฤต จิตตรง กำนันตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน รางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ได้แก่ 1.นางสุพรรณ บูรณเทศ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 2 ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 2. นางคมคาย พรหมปัญญา ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
จากนั้น มอบรางวัล ที่ชนะเลิศ การประกวดตราสัญลักษณ์ การประกวดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(TO BE NUMBER ONE) เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ให้แก่ เด็กหญิงกานต์ตะวัน ปันสุยะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน และมอบโล่ และประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล ให้แก่ผู้ชนะการประกวด โครงการประกวด กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดน่านดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 บ้านก่อมก้อ หมู่ที่ 12 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านทุ่งสุน หมู่ที่ 4 ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง และการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ชนะเลิศ ได้แก่ บ้านหนองเตา หมู่ที่ 5 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย และรางวัลผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ดีเด่นระดับจังหวัด (ชายและหญิง) และมอบโล่เชิดชูเกียรติ และใบประกาศเชิดชูเกียรติ ผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แก่ นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน โดยมีนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน เป็นผู้แทน กรมพัฒนาชุมชน มอบโล่เชิดชูเกียรติ พร้อมใบประกาศเชิดชูเกียรติ
ในการนี้ นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการมอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่หัวหน้าส่วนราชการ ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน อย่างเต็มที่ และทำให้งานบรรลุเป้าหมายจนบังเกิดผลสำเร็จ


ชาตรี ทำงาม/บุญยงค์ สดสอาดรายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 220 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.