คณะสงฆ์จังหวัดน่านและภาคีฯ กัลยาณมิตรพิชิตโควิดฯ น่านร่วมกันนำเครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมปรอทวัดไข้จำนวน 100 ชุด และเครื่องอุปโภคและบริโภคไปมอบให้กับโรงพยาบาลสนาม เพื่อนำไปมอบต่อให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 447 ครั้ง

คณะสงฆ์จังหวัดน่านและภาคีฯ กัลยาณมิตรพิชิตโควิดฯ น่านร่วมกันนำเครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมปรอทวัดไข้จำนวน 100 ชุด และเครื่องอุปโภคและบริโภคไปมอบให้กับโรงพยาบาลสนาม เพื่อนำไปมอบต่อให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564เวลา 09.30 น คณะสงฆ์จังหวัดน่านโดยพระราชศาสนภิบาลปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะจังหวัดน่านพร้อมด้วยพระสุนทรมุนีรองเจ้าคณะจังหวัดน่านในฐานะหัวหน้าฝ่ายสาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดน่านและคณะภาคีฯกัลยาณมิตรพิชิตโควิดฯ น่าน พร้อมด้วย ทหารจิตอาสาจากมณฑลทหารบกที่ 38 สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่านโดยมีพันเอกพยอม บุญทร นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่านเป็นผู้แทนสื่อมวลชนทุกแขนงของจังหวัดน่านและผู้แทนสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดน่านโดยมีอัยการรติ ช่อลำไย เป็นผู้แทนอำนวยการประสานงานและประสานการปฏิบัติโดยนายสุเมษ สายสูง ประธานมูลนิธิพระหลักเมืองน่านวัดมิ่งเมืองพร้อมด้วยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายได้ร่วมกันนำเครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมปรอทวัดไข้จำนวน 100 ชุดคณะสงฆ์จังหวัดน่านพร้อมกันนี้ได้นำเครื่องอุปโภคและบริโภคสำหรับการยังชีพที่ได้รับบริจาคอีกหนึ่งพลังน้ำใจมาจากชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองน่านและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคผ่านมูลนิธิพระหลักเมืองน่านและผ่านภาคีฯกัลยาณมิตรพิชิตโควิดฯ น่าน พร้อมกันนี้ยังได้รับสังฆทานจำนวน 200 ถังจากคณะสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดน่านโดยมีการนำมาคัดแยกและคัดกรองเครื่องประโภคบริโภคที่ไม่หมดอายุเพื่อรวบรวมบรรจุยังถุงยังชีพให้กับผู้เข้าพักยังโรงพยาบาลสนามจำนวน 100 ชุดและให้กับผู้ออกจากโรงพยาบาลสนามจำนวน 100 ชุดพร้อมน้ำดื่มอีก 100 แพ็คมอบให้วิทยาลัยสงฆ์นครน่านมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(มจร.น่าน) โดยมีพระชยานันทมุนีพร้อมพระเถรานุเถระและผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ ให้การต้อนรับและรับมอบสิ่งของดังกล่าวและหลังจากนั้นได้นำเครื่องอุปโภคและบริโภคสำหรับการยังชีพไปมอบให้โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์จำนวน 100 ชุดพร้อมน้ำดื่มอีก 50 แพ็คซึ่งมีผู้แทนทีมงานแพทย์พยาบาลและกรรมการผู้ดูแลโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ได้ร่วมให้การต้อนรับและรับมอบสิ่งของในครั้งนี้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก covid-19 ได้ระดับหนึ่งและเราจะไม่ทิ้งกันในยามพบภัยพิบัติและยามยากในฐานะคนนครน่านด้วยกันเราจะร่วมกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นอีกหนึ่งพลังน้ำใจและมิตรภาพของคนน่านตลอดไป


พระสุนทรมุณี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน/กล่าวว่า อาตมาภาพพระสุนทรมุนีรองเจ้าคณะจังหวัดน่าน เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง ในฐานะผู้กำกับดูแลงานสถานสงเคราะห์ของพระสงฆ์จังหวัดน่าน วันนี้หน้าที่ศาลาหลวงวัดพระธาตุแช่แห้งอำเภอภูเพียง พระอารามหลวงจะได้มีการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ไห้แก่โรงพยาบาลสนาม วิทยาลัยสงฆ์นครน่านพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในเบื้องต้นวันนี้ พระราชศาสนาภิบาลผู้ รักษาการเจ้าคณะจังหวัดน่าน /เจ้าอาวาสวัดพญาภู พระอารามหลวงในฐานะ คณะสงฆ์จังหวัดน่านทั้งปวงจะได้มอบเครื่อง วัดระดับออกซิเจนและวัด ระบบการเต้นหัวใจจำนวน 100 เครื่อง ช่วงนี้จะมีประโยชน์ในการที่ใช้วัด ระดับออกซิเจนของผู้เจ็บป่วย covid-19 ที่โรงพยาบาลสนามหรือที่วัดพระธาตุแช่แห้งหรือวิทยาลังสงฆ์นครน่าน ประมาณเกือบ 200 ท่าน ก็จะเป็นการผ่อน แรงแล้วก็เบาภาระของเจ้าหน้าที่พยาบาลที่ดูแลอยู่ได้เป็นอย่างมากซึ่งจะมอบ 100 เครื่อง สินค้าทั้งหมดราคา 31000 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)จะมอบในเบื้องต้นก็จะนั่งก็จะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภค ภาคีเครือข่ายกัลยาณมิตรซึ่งประกอบไปด้วย สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน มณฑลทหารบกที่ 38 สำนักงานบริษัท CP ของน่าน และบรรดาคณะศรัทธาทุกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่านญาติโยมผู้ใจบุญมีเมตตาจากต่างจังหวัดหรือกรุงเทพฯเป็นต้น และคณะสงฆ์อำเภอเมืองน่าน คณะสงฆ์วัดต่างๆ ได้ร่วมกันบริจาคทั้งปัจจัยและสิ่งของ ซึ่งทางภาคีฯ กัลยาณมิตรพิชิตโควิดฯ น่านได้จัดขึ้น วันนี้เราได้นำมาน้ำดื่มทั้งสิ้น 100 แพ็ค 1,200 ขวดแล้วก็ชุดสำหรับผู้ป่วยที่เข้ามาสู่ โรงพยาบาลสนามหรือทั้งหมด 100 ชุดเป็นของใช้เบื้องต้นเช่นสบู่ยาสีฟันแปรงฟันเจลล้างมือแล้วก็หน้ากากอนามัยสำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามารักษาในวันแรกจะได้รับเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับผู้ที่เช็คเอ้าท์หลังจากที่กลับรักษาตัวหายแล้ว 14 วัน ก็จะได้ถุงยังชีพนี้ ทุคน เครื่องอุปโภคบริโภคการบริจาคเป็นสิ่งของของญาติโยมเช่นน้ำดื่มก็ดีและของใช้ของกินของคณะ วัดต่างๆ ที่เป็นสังฆทานและ อีกส่วนหนึ่งหรือว่าส่วนใหญ่แล้วได้นำปัจจัยที่ได้รับบริจาคจากชุมชนต่างๆคณะศรัทธาหน่วยงานองค์กรต่างๆและจัดซื้อเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ได้รับทั้งของกินของใช้อันนี้ก็ จะได้ประกอบพิธีมอบหน้าที่ศาลาหลวงพ่อแจ้งในโอกาสต่อไปนี้และที่เราจะต้องดำเนินการต่อไปก็คือรวบรวมสิ่งของปัจจัยเพื่อไปนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลสนามวัดภูเก็ตอําเภอปัวและโรงพยาบาลสนาม วัดป่านันทบุรีญาณสังวรารามตำบลผาสิงห์ อาจจะหย่อนค่าภายใน 3 วัน ก็ขอเรียนให้พระสังฆาธิการทั้งหลายและเจริญพรญาติโยมทุกท่านได้รับทราบและขออนุโมทนา ขอบคุณทุกฝ่ายและทุกท่าน ขอเจริญพร
/ภาพ/ข่าว/พ.อ.พยอม บุญทร/บุญยงค์ สดสอาด รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 447 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.