จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 324 ครั้ง

 ข่าวประชาสัมพันธ์

จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

พ.อ.เสกสรรค์ พรหมศักดิ์ รอง ผบ.กกล.บูรพา/รอง ผบ.พล.ร.2 รอ.และ พ.อ.อาจิน ปัทมาจิตร รอง ผบ.พล.ม.2 รอ. เป็นผู้แทน นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 39 ,นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 28, จิตอาสาพระราชทาน 904 จ.สระแก้ว และข้าราชการ ภาครัฐ และเอกชน ในพื้นที่ จ.สระแก้ว จัดกิจกรรม “ร่วมแบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด”  โดยเยี่ยมเยียนให้กำลังใจพร้อมทั้งมอบอุปกรณ์ และสิ่งของจำเป็นทางการแพทย์ สนับสนุน ร.พ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 ก.ค.64 มีรายการดังนี้
1.วีลแชร์ 15 คัน
2.ชุดป้องกันฯ PPE(ชนิดหนา) จำนวน 320 ชุด
3.ชุดป้องกันฯ PPE(ชนิดบาง) จำนวน 270 ชุด
4.เครื่องวัดไข้อินฟาเรด จำนวน 5 เครื่อง
5.เฟสชิว จำนวน 150 ชุด
6.หน้ากากอนามัย จำนวน 11 กล่อง
7.ถุงมือทางการแพทย์ จำนวน 15 กล่อง
8.แอลกอฮอลล์ 75 % 5,000 มล. จำนวน 20 ถัง
9.แอลกอฮอลล์ 75 % 1,000 มล. จำนวน 15 ขวด
10.แอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 10 ลัง

 1. เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 20 กล่อง
  12.สเปรย์แอลกอฮอล์ จำนวน  500 ขวด
  13.ผ้าห่ม จำนวน 100 ผืน
  14.น้ำดื่ม  จำนวน 100 แพ็ค
  15.กาแฟกระป๋อง จำนวน 10 แพ็ค
  16.บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 20 กล่อง
  17.ปลากระป๋อง จำนวน 4 ลัง
  18.ผักกาดกระป๋อง จำนวน 5 ลัง
  19.เงินสนับสนุน จำนวน 160,000บาท
  รวมมูลค่าทั้งสิ้น 726,450 บาท ณ ร.พ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว และในเวลา 1530 น.ได้เดินทางไปยัง บ.กุดผือ ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เพื่อจัดกิจกรรม”โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้  เพื่อพัฒนาแหล่งทำกินอย่างยั่งยืน” ให้กับเกษตรกรในพื้นที่  โดยทำการฝึกอบรมประชาชนในเรื่องการปรับปรุงสภาพดิน, การปลูกป่า, การทำอาหารปลา พร้อมทั้งมอบพันธุ์ปลา 50,000 ตัว และต้นกล้าไม้ 2,500ต้น ให้กับเกษตรกร 50 ครัวเรือน เพื่อสร้างพื้นฐานแหล่งอาหารและพัฒนาแหล่งทำกินอย่างยั่งยืนให้กับประชาชน 
  จากนั้นได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 50,000 บาท และมอบเจลแอลกอฮอร์ จำนวน  480 หลอด ให้กับ ร.พ.โคกสูง โดยมี นพ.สุกฤษฏิ์ เลิศสกุลธรรม ผอ.รพ.โคกสูง เป็นผู้รับมอบ

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 324 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.