พักหนี้! จากนโยบายรัฐบาล แก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนและ #SME

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 201 ครั้ง

พักหนี้! จากนโยบายรัฐบาล แก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนและ #SME

ธนาคารแห่งประเทศไทย (#ธปท.) #สมาคมธนาคารไทย และ #สมาคมธนาคารนานาชาติ ออกมาตรการเร่งด่วนด้วยการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ให้แก่ลูกหนี้ผู้ประกอบการ SME และรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการภาครัฐ เป็นระยะเวลา 2 เดือน เริ่ม งวดการชำระหนี้เดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป โดยลูกหนี้สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากสถาบันการเงินได้ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคมนี้ เมื่อหมดระยะเวลาพักชำระหนี้แล้ว สถาบันการเงินจะไม่เรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ยที่ค้างอยู่ในทันที เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับลูกหนี้

ส่วนลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบโดยอ้อม คือ ลูกหนี้ที่ยังเปิดกิจการได้ แต่รายได้ลดลงจากมาตรการภาครัฐ สถาบันการเงินจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้ตามความจำเป็นและสอดคล้องกับสถานการณ์ของลูกหนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันการเงิน หรือ #ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (#ศคง.) โทร.1213

Cr: รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 201 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.