นายอดิศร จันทรประภาเลิศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่านจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน โดยให้เกษตรกรกลุ่ม 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 162 ครั้ง

นายอดิศร จันทรประภาเลิศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่านจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน โดยให้เกษตรกรกลุ่ม 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่อำเภอเชียงกลาง 7 แปลง,อำเภอนาหมื่น 3 แปลง,อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 2 แปลง,พร้อมลูกจ้างโครงการ จำนวน 6 คน เข้าร่วมการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เกษตรกรโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนห้วยเสียงปืน และโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โดย : หน่วยงานสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ มุ่งเน้นเกษตรกรที่มีความตั้งใจเอาใจใส่อย่างจริงจัง ต่อยอด เพิ่มรายได้ ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายเกษตรกร 64,144 ราย (16 ราย/ตำบล) เป้าหมายการจ้างงานเกษตรกร 32,072 ราย (8 ราย/ตำบล) ครอบคลุมพื้นที่ 4,009 ตำบล 75 จังหวัด โดยมีกรอบแนวทางการดำเนินโครงการฯ และการจ้างแรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับตำบล
ภาพข่าว ชาตรี ทำงาม กรรมการสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน/บุญยงค์ สดสอาด รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 162 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.