อบจ.พิษณุโลก ขุดเจาะบ่อบาดาลแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรให้ราษฎร ต.ยางโกลน อ.นครไทย

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 180 ครั้ง

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางชุตินันท์ เครือสุข นายอาวุธ ยวนแห่ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอนครไทย และนายชมภู จันทร์เชื้อหัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลให้แก่ราษฎรในพื้นที่หมู่ 5 บ้านโนนมะค่า ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ นายพาสิทธิ์ หิมโสภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน นายพลวัฒน์ อ่อนด้วง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งให้แก่ราษฎรได้มีน้ำสะอาดไว้ใช้อุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร ซึ่งพื้นที่ได้รับประโยชน์กว่า 500 ไร่ เนื่องจากไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติ จึงได้ร้องขอมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎร หากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้ราษฎรในพื้นที่ได้ใช้อุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในพื้นที่ จนได้รับความพึงพอใจจากราษฎรในพื้นที่เป็นอย่างมาก.
ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 180 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.