ผ่านฉลุย !!! ชาวบ้านเห็นพ้อง กับการประชาคม การลอกรื้อลำเหมือง ม.2 และ ม.3 ต.ช่อแฮ ซึ่งเป็นปัญหาซ้ำซากมานาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 228 ครั้ง

ผ่านฉลุย !!! ชาวบ้านเห็นพ้อง กับการประชาคม การลอกรื้อลำเหมือง ม.2 และ ม.3 ต.ช่อแฮ ซึ่งเป็นปัญหาซ้ำซากมานาน

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทาง
เทศบาลตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยนายอดุลย์ ไหลทุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นางสวัสดิ์ศรี ยิ้มศิริ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่าง และพนักงานผู้เกี่ยวข้อง และนายปัญจพัฒน์ สิริกรวัฒนกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายณัฐพงษ์ วังตา ผู้ใหญ่บ้าน บ้านพันเชิง หมู่ที่ 2 นางพัชรี ประเดชบุญ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านพันเชิง หมู่ที่ 3 ตำบลช่อแฮ ได้ดำเนินการประชุมประชาคม ประชาชนบ้านพันเชิง หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓ ตำบลช่อแฮ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาลำเหมืองตื้นเขิน พร้อมทั้งขอมติการประชุมประชาคม เพื่อจะได้ดำเนินการขุดลอกรื้อ ลำเหมืองใหม่ตั้งแต่บริเวณสะพานไปฌาปนสถานบ้านพันเชิง บ้านธรรมเมือง บ้านปง ถึงบริเวณลำเหมืองหลวง หลังวัดพันเชิง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนทั้งสองหมู่บ้าน ร่วมแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ ในการแก้ไขปัญหา ลำเหมืองตื้นเขิน ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือน และสวนของประชาชนทำให้ได้รับผลกระทบเกิดความเสียหายตลอดมา ซึ่งมติที่ประชุมประชาคมได้ให้ความเห็นชอบในการดำเนินการขุดลอกรื้อลำเหมืองบริเวณดังกล่าว

นายอดุลย์ ไหลทุ่ง กล่าวว่า ทางเทศบาลตำบลช่อแฮ ต้องขอขอบคุณ ทางผู้บริหาร สมาชิกสภา นางสวัสดิ์ศรี ยิ้มศิริ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่าง และพนักงานผู้เกี่ยวข้อง และนายปัญจพัฒน์ สิริกรวัฒนกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายณัฐพงษ์ วังตา ผู้ใหญ่บ้าน บ้านพันเชิง หมู่ที่ 2 นางพัชรี ประเดชบุญ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านพันเชิง หมู่ที่ 3 ตำบลช่อแฮ ที่ร่วมดำเนินการประชุมประชาคม ประชาชนบ้านพันเชิง หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓ ตำบลช่อแฮ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาลำเหมืองตื้นเขิน พร้อมทั้งขอมติการประชุมประชาคม เพื่อจะได้ดำเนินการขุดลอกรื้อ ลำเหมืองใหม่ตั้งแต่บริเวณสะพานไปฌาปนสถานบ้านพันเชิง บ้านธรรมเมือง บ้านปง ถึงบริเวณลำเหมืองหลวง หลังวัดพันเชิง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนทั้งสองหมู่บ้าน ร่วมแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ ในการแก้ไขปัญหา ลำเหมืองตื้นเขิน ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือน และสวนของประชาชนทำให้ได้รับผลกระทบเกิดความเสียหายตลอดมา ซึ่งมติที่ประชุมประชาคมได้ให้ความเห็นชอบในการดำเนินการขุดลอกรื้อลำเหมืองบริเวณดังกล่าวต่อไป

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 228 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.