เตรียมลุ้น !!! จ.แพร่ ประชุมคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นจังหวัดแพร่ ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2/2564)

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 127 ครั้ง

เตรียมลุ้น !!! จ.แพร่ ประชุมคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นจังหวัดแพร่ ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2/2564)

เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมไชยบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดแพร่
นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นจังหวัดแพร่ ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2/2564) นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นายวีรกานต์ บุญตัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมพิจารณาผลตัดสินกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นจังหวัดแพร่

ตามที่ กรมการพัฒนาชุมชน ได้อนุมัติโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสรรหาและคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด รวมทั้งครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาค ประจำปี 2564 ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน เพื่อเข้ารับโล่รางวัลในส่วนกลางโดยกำหนดให้มีการดำเนินกิจกรรมเป็นประจำทุกปี
จังหวัดแพร่ ได้ออกพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมฯ โดยคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นจังหวัดแพร่ ได้ลงพื้นที่เพื่อคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” เมื่อวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2564 ในพื้นที่ 3 อำเภอ ประกอบด้วย
บ้านแม่ขมิง หมู่ที่ 2 ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
บ้านร่องกาศใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
บ้านลองลือบุญ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่

โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”
ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ประเภทชาย/หญิง
องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน
ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.)
ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับจังหวัด

ในส่วนผลการพิจารณาตัดสิน จังหวัดแพร่จะประกาศผลให้ทราบต่อไป การจัดการประชุมวันนี้ เน้นมาตรการ ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 127 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.