ร้อยเอ็ด/… สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดประชุมรับฟังความคิดเห็นดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองระดับอำเภอ ครั้งที่ 1 ที่.อำเภอโพนทอง

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 266 ครั้ง

ร้อยเอ็ด/…
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดประชุมรับฟังความคิดเห็นดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองระดับอำเภอ ครั้งที่ 1 ที่.อำเภอโพนทอง
เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 25 มิ.ย.2564 ที่ ศาลากลางหมู่บ้านโคกพัฒนา ม.10 ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด นายวัยวุฒิ ศรีรัตน์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายปิยัวุฒิ ปิยะมาตย์ นักผังเมืองชำนาญการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ ในการดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองระดับอำเภอ ครั้งที่ 1.
นายปิยวุฒิ ปิยะมาตย์ นักผังเมืองชำนาญการ ให้สัมกาษณ์ผู้สื่อข่าว การจัดประชุมฯ ดังกล่าว ถือเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนา ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด้านการพัฒนาพื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระดับจังหวัด ระดับเมือง และระดับชนบท
ดำเนิน พรมไชยา/รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 266 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.