จ.พิษณุโลก ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 103 ครั้ง

จ.พิษณุโลก ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันนี้ (24 มิ.ย.64) ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรือ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแผนจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ในปี 2564 โดยมีนายสุทัศน์ วงษ์ทับทิม นายอำเภอชาติตระการ นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
ด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงเริ่มการติดตามงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ที่มีแผนจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในปี 2564 รวม 27 แห่ง และสำนักพระราชวัง ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อม ในการถวายงานล่วงหน้า ผ่านการประชุมทางไกล (โปรแกรม Zoom Meeting) ร่วมกับ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564


สำหรับการประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมการถวายงานล่วงหน้า ร่วมกับ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการเสด็จพระราชดำเนินติดตามงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ในห้วงเดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2564 จำนวน 3 โรงเรียน คือ 1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาทรอุทิศ ม. 6 ต.น้ำกุ่ม อ.นครไทย 2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนุชเทียน ม. 7 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ 3. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรือ ม. 3 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และคณะ ได้เดินทางไปประชุมติดตามงานเตรียมการรับเสด็จ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนุชเทียน ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียน การเยี่ยมชมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมการบันทึกบันชี กิจกรรมโครงการอาหารกลางวัน การปลูกผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น พร้อมทั้ง ได้หารือแนวทางเพื่อให้การเตรียมงานรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ต่อไป ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 103 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.