นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ได้ร่วมชี้แจงเรื่องพิธีสารแก้ไขข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (Protocol to Amend the ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals) ในระหว่างการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๑

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1058 ครั้ง

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ได้ร่วมชี้แจงเรื่องพิธีสารแก้ไขข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (Protocol to Amend the ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals) ในระหว่างการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ซึ่งคณะรัฐมนตรีนำเสนอให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา

พิธีสารแก้ไขข้อตกลงดังกล่าว เป็นการแก้ไขข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals MRA on TP) ที่ได้มีการลงนามไว้เมื่อปี ๒๕๕๕ โดยสาระสำคัญของพิธีสารแก้ไขข้อตกลง เป็นการยกระดับและขยายความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน จากเดิมที่ครอบคลุมเพียงตำแหน่งงานในสาขาที่พัก (Hotel Services) และสาขาการเดินทาง (Travel Services) ให้ครอบคลุมบุคลากรในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว โดยในครั้งนี้มีตำแหน่งงานในสาขาไมซ์และการจัดกิจกรรม (MICE and Event Professionals) เพิ่มเติมด้วย

พิธีสารแก้ไขข้อตกลงฉบับนี้จึงมีส่วนสำคัญที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานการค้าและการบริการที่ดีร่วมกัน และเป็นการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจท่องเที่ยวและการจัดการประชุม รวมถึงส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมไมซ์และการจัดกิจกรรมระหว่างประเทศภายในภูมิภาคอาเซียนให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยที่ประชุมรัฐสภามีมติเห็นชอบพิธีสารฉบับดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย ๖๐๐ เสียง ไม่มีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง ๒ เสียง และไม่ลงคะแนน ๔ เสียง

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1058 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.