ศคพ.ลำปางรุดร่วมหลายหน่วยงานอำเภอเมืองปานเคาะประตูเยี่ยมเยือนถามไถ่ใส่ใจดูแลกลุ่มคนเปราะบางบน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 218 ครั้ง

//ศคพ.ลำปางรุดร่วมหลายหน่วยงานอำเภอเมืองปานเคาะประตูเยี่ยมเยือนถามไถ่ใส่ใจดูแลกลุ่มคนเปราะบางบนเนิ่นเขา//วันที่ 22-23 มิถุนายน 2564
🕗 เวลา 09:30 น. นายณรงฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นักศึกษาฝึกงานชั้น ปีที่ 3 มธ.สาขาลำปางองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมืองและองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ซ้อน อำเถอเมืองปาน จังหวัดลำปาง รวม 2 แห่ง ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมเยือนถามไถ่ใส่ใจดูแลกลุ่มคนเปราะบางที่มีฐานะยากจนมีชีวิตภาวะลำบากไร้ที่พึ่งจำนวน 22 รายโดย มีภาคีเครือข่าย ชี้เป้าท้องถิ่น/ท้องที่อพม. อสม.ในพื้นที่ เพื่อร่วมพิจารณาช่วยเหลือเบื้องต้นหน่วยงานข้างต้นฯ ศูนย์คุ้มครองฯ ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง ครอบครัวละ 3,000 บาทเพื่อเป็นต้นทุนการเลี้ยงชีพพร้อมให้คำแนะนำการประกอบอาชีพในบ้านของตนเองเพื่อลดค่าครองชีพภาคครัวเรือนในครั้งนี้อีกด้วยในพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์โควิด19 รอบ 3 //ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปางได้รับความร่วมมือภาคีเครือข่ายที่ชี้เป้าเฝ้าระวังในครั้งนี้อีกด้วย/บุญยงค์ สดสอาด รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 218 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.