ความก้าวหน้า !!! พช.แพร่ ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้า โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา”

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 393 ครั้ง

ความก้าวหน้า !!! พช.แพร่ ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้า โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา”

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 20 มิถุนายน 2564 ณ พื้นที่อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ นายโชติพงษ์ เปล่งวัฒนา นายอำเภอหนองม่วงไข่ ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” นางธนินจิตรา ศุภสิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมติดตามการดำเนินงานฯนายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางณัฐธยาน์ โปธิมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนเข้าร่วมติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าว พร้อมด้วย นางนงนุช ส่วนบุญ พัฒนาการอำเภอหนองม่วงไข่ โดยวันนี้ได้ติดตามจำนวน 2 แปลง คือ แปลงของครัวเรือน นางนภัสกรธน ลือหิรัญวัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลหนองม่วงไข่ พื้นที่ 1 ไร่ (งบปกติ)ได้ยกเลิกเข้าร่วมโครงการเนื่องจากเป็นพื้นที่อยู่กลางหมู่บ้านและติดถนนถ้าฝนตกอาจเกิดน้ำท่วมครัวเรือนข้างเคียงและอาจเกิดอันตรายต่อการตกบ่อของเด็กและผู้สัญจรไปมา ทั้งนี้ อำเภอได้หาครัวเรือนใหม่ทดแทนแล้ว แปลงของครัวเรือน นายธนาธิป ธรรมศาสตร์ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งแค้วขนาดพื้นที่ 3 ไร่ (งบปกติ)ดำเนินการขุดเสร็จเรียบร้อยคงเหลือการจัดซื้อพันธ์พืชพันธ์สัตว์และบริหารจัดการให้เป็นโคกหนองนาต้นแบบ(HLM)ของอำเภอหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ ได้รับงบประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” โดยเป็นงบเงินกู้ จำนวน 4 แปลง โดยได้ดำเนินการเบิกจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
และเป็นเงินงบปกติ จำนวน 16 แปลง ทำสัญญาเสร็จแล้ว 14 แปลง เหลือยังไม่ได้ทำสัญญา 2 แปลง

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 393 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.