ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจความพร้อมโรงเรียนโสตศึกษา

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 515 ครั้ง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจความพร้อมโรงเรียนโสตศึกษา
มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมและรับฟังแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดมุกดาหาร ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564


นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มีความห่วงใยเด็กนักเรียนและคุณครูเป็นอย่างมาก จึงได้ลงพื้นที่ติดตาม กำกับ ดูแล ความพร้อมของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหารอย่างใกล้ชิด รวมถึงกำชับให้โรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการต่างๆของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด เนื่องจากโรงเรียนโสตศึกษา เป็นโรงเรียนประจำจังหวัด และเป็นโรงเรียนแบบพักนอน ซึ่งมีนักเรียนในเขตบริการหลายจังหวัด เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนมีความบกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียนโสตศึกษาได้จัดการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 224 คน ครู 72คน และครูได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด19 จำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 72.22
นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่าได้ออกตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจและรับฟังแนวการดำเนินการของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร สังกัดสำนักงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในด้านการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ได้เปิดภาคเรียน ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 แต่โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนแบบ on hand ครูประจำชั้น ครูประจำวิชา จัดทำใบงาน ใบความรู้ แบบฝึกหัดส่งให้นักเรียนไปทำที่บ้าน
ด้านนายเรือง สุพร ผู้บริหารโรงเรียนแจ้งว่า เหตุที่โรงเรียนยังไม่สามารถทำการเปิดเรียนให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนตามปกติได้นั้น ทางโรงเรียนต้องผ่านการประเมินความพร้อม จากโปรแกรม thai stop covid และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร เมื่อทางโรงเรียนผ่านการประเมินจาก ศคบ.จึงจะสามารถดำเนินการเปิดภาคเรียนแบบ on site ได้ ซึ่งโรงเรียนได้กำหนดเปิดเรียน ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2564 นี้

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 515 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.