อำเภอแม่เมาะจับมือศคพ.ลป.เครือข่าย หน่วยงานพื้นที่เคาะประตูเยี่ยมเยือนถามไถ่ใส่ใจดูแลกลุ่มคนเปราะบาง

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 78 ครั้ง

อำเภอแม่เมาะจับมือศคพ.ลป.เครือข่าย หน่วยงานพื้นที่เคาะประตูเยี่ยมเยือนถามไถ่ใส่ใจดูแลกลุ่มคนเปราะบาง //วันพุธ ที่ 9 มิถุนายน 2564
🕗 เวลา 09:30 น. นายณรงฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยท่าน พนมพร ตุ้ยกาศ นายอำเภอแม่เมาะ /นางธนวรรณ ตุ้ยกาศ นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่เมาะ/นายศรศิลป์ มังกรแก้ว สาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ / นางสาวรัชฎาพร ศรีทองใบ นักสังคมสงเคราะห์ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม/นายกเทศมนตรีตำบลสบป้าด เทศบาลตำบลแม่เมาะ อพม. อสม. ผู้นำชุมชนในพื้นที่ ร่วมลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกลุ่มคนเปราะบาง ที่มีฐานะยากจนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้จำนวน 5 ราย ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ โดย คัดกรองจากทีมสาธารสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่เสนอมาเพื่อพิจารณาช่วยเหลือเบื้องต้นหน่วยงานข้างต้นฯ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ศูนย์คุ้มครองฯ ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง ครอบครัวละ 3,000 บาท //ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปางได้รับความร่วมมือภาคีเครือข่ายที่ขี้เป้าเฝ้าระวังในครั้งนี้อีกด้วย/บุญยงคฺ์ สดสอาด รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 78 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.