ปทุมธานี ขอถวายมุทิตาสักการะแด่ พระใบฎีกาอรรถพล อนุจารี เจ้าอาวาสวัดสิงห์ สามโคก ปทุมธานี ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นฐานานุกรมที่ พระสมุห์ ใน พระครูปริยัติญาณ เจ้าอาวาสวัดรวกบางบำหรุ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 406 ครั้ง

ปทุมธานี ขอถวายมุทิตาสักการะแด่
พระใบฎีกาอรรถพล อนุจารี เจ้าอาวาสวัดสิงห์
สามโคก ปทุมธานี
ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นฐานานุกรมที่ พระสมุห์ ใน พระครูปริยัติญาณ เจ้าอาวาสวัดรวกบางบำหรุ
วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๗.๐๐. น. ผู้สื่อข่าวรายงานจากวัดสิงห์ อำเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี พบพระสมุห์อรรถพล อนุจารี เจ้าอาวาสวัดสิงห์ ให้การต้อนรับ
โดยพระบรมราชาอนุมัติ
เนื่องในวาระวันเฉลิมพระชนม์พรรษา ๕ ธันวาคมมหาราชมหามงคลสมัย ๒๕๔๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งสมณศักดิ์ พระมหาธัญวัตน์ กิตฺติญาโนติ เจ้าอาวาสวัดรวกบางบำกรุ
เป็นพระราชา คณะชั้นสามัญมีพระราชทินนามว่า พระศรีปริยัติญาณมีฐานานุศักดิ์ ตั้งฐานานุกรมได้ ๓ รูป
คือ ๑ พระปลัด ๒ พระสมุห์ ๓
พระใบฎีกา จึงแต่งตั้งให้พระใบฎีกาอรรถพล อนุจารี วัดสิงห์
ตำบลสามโคก อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานี เป็นฐานานุกรมที่พระสมุห์อรรถพล ขอให้พระสมุห์อรรถพล จงดำรงอยู่ในสีลาธิคุณ
เว้นการที่ควรเว้นประพฤติการ
ที่ควรประพฤติ จงงอกงาม ไพบูลย์ในพระพุทธศาสนาตลอดการเป็นนิตย์เทอญ ตั้ง ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ พระศรีปริยัติญาณ
เจ้าอาวาสวัดรวกบางบำหรุ
ส่วนบรรยากาศภายในวัดสิงห์
มีพระภิกษุสงฆ์เข้ามาร่วมถวายมุติสักการะแด่ท่านพระใบฎีกาอรรถพล อนุจารี เจ้าอาวาสพระสิงห์
ในโอกาสที่ได้แต่งตั้งเป็นฐานานุกรมที่พระสมุห์ โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบง่าย
มีการจัดระเบียบ เว้นระยะห่าง มีการตรวจวัดอุณหภูมิ สวมใส่กากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-๑๙ ด้วย

สหรัฐ แก้วตา หน ข่าว ปทุมธานี รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 406 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.