ปทุมธานี มรภ.วไลยอลงกรณ์ เปิดโครงการสัมฤทธิบัตรปริญญาตรี เปิดโอกาสทางการศึกษาให้เข้าถึงทุกระดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (มรว.) เปิดโอกาสทางการศึกษา

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 317 ครั้ง

ปทุมธานี มรภ.วไลยอลงกรณ์ เปิดโครงการสัมฤทธิบัตรปริญญาตรี เปิดโอกาสทางการศึกษาให้เข้าถึงทุกระดับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (มรว.) เปิดโอกาสทางการศึกษา โดยเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตรปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เปิดโครงการสัมฤทธิบัตรปริญญาตรีขึ้น ซึ่งโครงการสัมฤทธิบัตร เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ทุกคนที่อยากเรียนรู้จากชุดวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยได้เข้าศึกษา โดยเปิดโอกาสทางการศึกษาให้ทุกคนไม่จำกัดอายุ เพศ และวุฒิการศึกษา ซึ่งผู้เรียนจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนไปใช้ในการประกอบอาชีพและการพัฒนาวิชาชีพและการดำเนินชีวิตประจำวันของตนได้ นอกจากนั้นยังได้เป็นการทดสอบความสามารถของตน ในการเรียนตามระบบการสอนทางไกลในมหาวิทยาลัย โดยไม่จำกัดเวลาเรียน และนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอื่น ๆ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ที่ลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรปกติ สามารถสมัครเรียนได้ รองอธิการบดีกล่าว
สำหรับคุณสมบัติของผู้ต้องการสมัครเข้าศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตรปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 เป็นนักเรียน นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ และวุฒิการศึกษา ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรง ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นที่สังคมรังเกียจ โดยผู้สนใจสามารถเลือกรายวิชาที่ต้องการเรียนได้ไม่เกิน 3 รายวิชา ต่อ 1 ภาคการศึกษา นักศึกษาที่เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร ต้องเข้าเรียน และสอบตามวัน เวลา สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 เมษายน 2564 โดยชำระเงินค่าธรรมเนียมรายวิชาที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส เซเว่นอีเลฟเว่น หรือที่งานการเงิน ชั้น 2 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ รายวิชาภาคทฤษฎี รายวิชาละ 1,000 บาท รายวิชาภาคปฏิบัติ รายวิชาละ 1,500 บาท โดยสามารถเข้าศึกษารายละเอียดรายวิชาที่รับสมัคร และกรอกข้อมูลผู้สมัครและรายวิชาทีประสงค์จะเรียน ที่เว็บไซต์ http :// www.vru.ac.th หรือ http://ent.vru.ac.th

สหรัฐ แก้วตา หน.ข่าว ปทุมธานี รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 317 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.