พิษณุโลก หนุนสหกรณ์รวบรวมผลผลิตข้าวเปลือกนาแปลงใหญ่จากสมาชิก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 551 ครั้ง

พิษณุโลก หนุนสหกรณ์รวบรวมผลผลิตข้าวเปลือกนาแปลงใหญ่จากสมาชิก
วันนี้ (30 มี.ค.64) นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 4/2564 เพื่อติดตามผลการเบิกจ่าย การชำระหนี้ การพิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้แก่สหกรณ์ใช้เป็นทุนหมุนเวียนทางธุรกิจและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม โดยมีนายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก นางสาวอภินัน จูเกษม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
นายสมศักดิ์ แสนศิริ กล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ตามโครงการปกติ รวม 3 แห่ง คือ 1.สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด จำนวน 5,000,000 บาท เพื่อเป็นทุนรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรจากสมาชิกผู้ปลูกข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตามแผน การรวบรวมรับซื้อผลผลิตข้าวเปลือก มีปริมาณรวม 2,700 ตัน/ปี โดยสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด ได้ดำเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรสมาชิกสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 90 ราย เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรสมาชิกผลิตข้าวคุณภาพออกสู่ตลาด ซึ่งเกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตข้าวเปลือกได้ในราคาสูงที่เป็นธรรม โดยนำผลผลิตข้าวเปลือกมาจำหน่ายที่จุดบริการของสหกรณ์ เป็นช่องทางการช่วยเหลือของสหกรณ์ เพื่อทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ ยังได้อนุมัติเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้แก่ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเหล่าขวัญ 2 จำกัด จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อเป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืมไปประกอบอาชีพทางการเกษตร และสหกรณ์ผู้ใช้น้ำคลองเมม จำกัด จำนวน 500,000 บาท เพื่อเป็นทุนจัดหาสินค้ามาจำหน่ายให้แก่สมาชิก โดยที่ประชุม ได้แนะให้สหกรณ์ใช้หลักบริหารจัดการองค์กรให้เข้มแข็ง และควรพิจารณาให้เงินทุนแก่สมาชิกที่ส่งชำระหนี้ดี เพื่อลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการหนี้ของสมาชิกในอนาคต ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 551 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.