ทต.บ้านกลางลำพูน ประชุมหารือกรรมการแผนอัตรากำลัง ปรับโครงสร้างส่วนราชการในสังกัดฯ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 159 ครั้ง

ทต.บ้านกลางลำพูน ประชุมหารือกรรมการแผนอัตรากำลัง ปรับโครงสร้างส่วนราชการในสังกัดฯ
วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยมีระเบียบวาระการประชุม อาทิ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(เพิ่มเติม)พ.ศ.2564 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564,แนวทางปฏิบัติตามประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล (ฉบับที่4) พ.ศ.2563 (แนบท้ายหนังสือสำนักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.2/ว165 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563),การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านกลาง( ข้อ 8.1 ในแผนอัตรากำลัง 3 ปีฯ) และ บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่งในศูนย์ราชการ( ข้อ 11 ในแผนอัตรากำลัง 3 ปีฯ), ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามมาตรา 35( ข้อ 9 ในแผนอัตรากำลัง 3 ปีฯ) โดยมีคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง *
ผู้สื่อข่าว : นายราชฤทธิ์. ธิแจ้
บรรณาธิการ : นางสาวณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
/บุญยงค์ สดสอาด รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 159 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.