“ทต.บ้านกลาง เตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน”

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 411 ครั้ง

“ทต.บ้านกลาง เตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน”
วันนี้ (25 ก.พ. 64) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ตามที่ อำเภอเมืองลำพูน มีข้อราชการเร่งด่วนเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในการเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่ 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลศรีบัวบาน ตำบลป่าสัก ตำบลเหมืองจี้ และตำบลบ้านกลาง ด้วยปรากฏว่าในช่วงฤดูแล้งของทุกปี ช่วงระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม มักจะเกิดการเผาในที่โล่งเป็นประจำ พบจุดความร้อนในพื้นที่จังหวัดลำพูนจากดาวเทียมระบบ VIRS เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดลำพูน ก่อให้เกิดการสะสมของฝุ่นควันจากการเผาในพื้นที่ป่า ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้อำเภอเมืองลำพูนจึงได้จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้แทนจากป่าไม้จังหวัดลำพูน, ผู้แทนจากสถานีตำรวจภูธรนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน, กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 12 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง เป็นต้น โดยมีนายธนู ครั่งเนียม ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธานฯ เพื่อแจ้งประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องห้ามบุคคลทำการเผาในที่โล่งในพื้นที่จังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 และข้อมูลสถิติจุดความร้อนจังหวัดลำพูน ปี 64 ระบบ VIRS (มกราคม – กุมภาพันธ์ 2564) รวมถึงเพื่อพิจารณาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และลดมลพิษทางอากาศ (กรณีเกิดจุด hotspot ในพื้นที่โล่ง พื้นที่การเกษตร พื้นที่ป่าสงวน และพื้นที่ป่าอนุรักษ์


ผู้สื่อข่าว : นางสาวญาณิศา มณีขัติย์
บรรณาธิการ : นางสาวณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/บุญยงค์ สดาอาด รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 411 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.