จังหวัดน่าน..แถลงข่าวการจัดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2564

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 51 ครั้ง

จังหวัดน่าน..แถลงข่าวการจัดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2564


วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17.30 น. ณ บริเวณลานบุษราคัม โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ ปลัดจังหวัดน่าน นายสโรช รัตนมาศ วัฒนธรรมจังหวัดน่าน นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีวิชัย เกษตรจังหวัดน่าน นางอัญชรินทร์ กลิ่นศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน ร่วมในการแถลงข่าวการจัดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2564 ที่จะจัดขึ้นในห้วงวันที่ 5-14 มีนาคม 2564 บริเวณเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อการส่งเสริมพัฒนการผลิตภาคเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ของท้องถิ่น อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นและชนเผ่าต่าง ๆ แสดงนิทรรศการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน และจัดหารายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน
มีกิจกรรมในงานประกอบด้วยการจัดพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การจัดพิธีเปิดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2564 และการเดินแบบผ้าพื้นเมืองน่าน การประกวดธิดาดอยและการแสดงทางวัฒนธรรมชนเผ่า การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การประกวดร้านนิทรรศการของอำเภอและหน่วยงาน การประกวดนางสาวน่าน การออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564 การจัดกิจกรรมของดีเมืองน่านและการประกวดของดีเมืองน่าน ซึ่งจะเชิญชวนให้เกษตรกรนำผลผลิตทางการเกษตรมาร่วมประกวด การจัดแสดงนิทรรศการผลงานของเหล่ากาชาดจังหวัดน่านและกิ่งกาชาดอำเภอ ตลอดจนการเผยแพร่ภารกิจของสภากาชาดไทย/บุญยงค์ สดสอาด รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 51 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.