ครม. อนุมัติร่างประกาศสำหรับสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ เสนอเลขา UN ภายใน 21 กุมภาพันธ์นี้

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 902 ครั้ง

ครม. อนุมัติร่างประกาศสำหรับสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ เสนอเลขา UN ภายใน 21 กุมภาพันธ์นี้

คณะรัฐมนตรี อนุมัติร่างประกาศสำหรับสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ และให้กระทรวงการต่างประเทศโดยคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก จัดทำและนำส่งประกาศดังกล่าวต่อเลขาธิการสหประชาชาติ โดยหากมีการแก้ไขร่างประกาศในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือขัดต่อผลประโยชน์ของไทย อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาดำเนินการโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีก

สำหรับการร่างประกาศสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ดังกล่าว เป็นพันธกรณีที่ไทยต้องดำเนินการตามที่ได้ลงนามและให้สัตยาบันไปแล้วเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ซึ่งเป็นหนึ่งในสามประเทศแรกที่ได้ลงนามและให้สัตยาบัน และฮอนดูรัสเป็นรัฐผู้ให้สัตยาบันลำดับที่ 50 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563 ส่งผลให้สนธิสัญญามีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 ดังนั้นไทยจึงต้องเร่งเสนอร่างประกาศฯ เพื่อให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสนธิสัญญา ซึ่งกำหนดให้ไทยต้องนำส่งประกาศต่อเลขาธิการสหประชาชาติภายใน 30 วัน ซึ่งตรงกับวันที่ 21กุมภาพันธ์ 2564 โดยสาระสำคัญของร่างประกาศฯ คือ การแจ้งว่า ไทยไม่เคยเป็นเจ้าของและไม่เป็นเจ้าของครอบครอง หรือควบคุมอาวุธนิวเคลียร์หรือระเบิดนิวเคลียร์อื่น ๆ รวมถึงไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ หรือระเบิดนิวเคลียร์อื่น ๆ ในอาณาเขตของราชอาณาจักรไทย หรือ ณ ที่ใดภายใต้เขตอำนาจหรือการควบคุมของราชอาณาจักรไทยที่รัฐอื่นเป็นเจ้าของครอบครอง หรือควบคุม

สนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ #โฆษกเจมส์ #โฆษกรัฐบาล

Cr: โฆษกรัฐบาล

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 902 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.