พช.น่าน ชื่นชม ผ้าฝ้ายแกมไหมลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยสู่สากล

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 381 ครั้ง

พช.น่าน ชื่นชม ผ้าฝ้ายแกมไหมลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ต่อ
ยอดภูมิปัญญาผ้าไทยสู่สากล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระดำริที่จะรักษาและสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์และพัฒนาผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทย พระองค์ได้ทรงมีโอกาสเสด็จฯ ไปเยี่ยมชมผ้าไทย และงานหัตถกรรมพื้นบ้านตามภูมิภาคต่าง ๆ และได้ทอดพระเนตรผลงานที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษ และได้มีพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” คือ ความสุขที่ได้เลือกใช้ศิลปหัตถกรรมไทย เพื่อให้รายได้กลับสู่ชุมชน เป็นวงจรเศรษฐกิจเชิงมหภาค ซึ่งได้ ประทานอนุญาตแบบลายผ้ามัดหมี่แก่ช่างทอผ้า ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ผ่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ และสื่อความหมายถึงการส่งมอบความรักและความสุขให้แก่ชาวไทยทุกคน ซึ่งทุกลวดลายเปี่ยมไปด้วยความหมาย อาทิ
ลาย S หมายถึง Sirivannavari สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
ลาย S จำนวน 10 แถว หมายถึงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ลายเชิงผ้ารูปหัวใจ หมายถึงความรักที่พระองค์มีต่อประชาชนชาวไทยทุกคน = Eternal Love พร้อมทั้งประทานพระอนุญาตให้แก่กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค สามารถนำไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้าได้ รวมถึงพัฒนาต่อยอดไปสู่เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ได้ตามกระบวนการวิถีเอกลักษณ์ประจำถิ่น ดังพระดำริของพระองค์ ที่ว่า “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ผ้าไทยเป็นที่นิยมในทุกเพศ ทุกวัย และทันสมัยสู่สากล
ด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่มีพระราชประสงค์ให้ ศิลปิน ช่างทอผ้าทุกภูมิภาค ที่รับพระกรุณานำลายผ้าพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ไปเป็นต้นแบบ หรือแบบฝึกหัดในการรังสรรค์ถักทอเรื่องราวไปตามแต่ละภูมิปัญญาของทุกภูมิภาค ดึงอัตลักษณ์ศิลปะชุมชน กระตุ้นช่างฝีมือท้องถิ่น ตลอดจนสร้างโอกาสให้กับนักออกแบบหน้าใหม่ โดยมีผ้าไทยประจำถิ่นเป็นสื่อนำ เพื่อคงคุณค่าแห่งภูมิปัญญา ควบคู่ไปกับการประยุกต์พัฒนาต่อยอดได้อย่างสมบูรณ์ ให้ผ้าไทยมีชีวิตชีวาอยู่คู่แผ่นดินไทย
จังหวัดน่าน ได้จัดทำพิธีมอบแบบลายผ้ามัดหมี่ ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” แก่ผู้แทนกลุ่มทอผ้าแต่ละอำเภอ จำนวน15 อำเภอ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564
ณ วันนี้ ผ้าทอฝ้ายแกมไหม
“ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯจากฝีมือ กลุ่มทอผ้าบ้านหล่ายทุ่ง ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน โดยนางชนิกา โสดานาฎ ศิลปินโอทอบ ที่ถักทอด้วยความตั้งใจ จากฝีมืออันประณีต ตามแบบฉบับที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทลื้อที่สวยงาม และมีคุณค่า พร้อมที่จะพัฒนาต่อยอด เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับชาวจังหวัดน่าน ต่อไป
/บุญยงค์ สดสอาด รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 381 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.