ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ธปท.สภอ.)แถลงข่าวเศรษฐกิจครั้งที่ 1/ 2564 รูปแบบออนไลน์

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 247 ครั้ง

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ธปท.สภอ.)แถลงข่าวเศรษฐกิจครั้งที่ 1/ 2564 รูปแบบออนไลน์
เมีื่อ เวลา 10.00 น. วันพฤหัสบดีที 4 กุมภาพันธ์ 2564 นายประสาท สมจิตรนึก ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แถลงข่าวเศรษฐกิจครั้งที่ 1/ 2564 รูปแบบออนไลน์ โดยสื่อมวลชนจาก 20 จังหวัดภาคอิสาน คลิกลิงค์https://bit.ly/2Nei0sS หรือสแกน QR CODE เพื่อเข้าร่วมงานประชุม แถลงข่าวเศรษฐกิจครั้งที่ 1/ 2564 รูปแบบออนไลน์
เศรษฐกิจไทย ฟื้นตัวต่อเนื่อง แต่การฟื้นตัวยังไม่ทั่วถึง โดยการส่งออกสินค้าหดตัวน้อยลงตามการฟื้นตัวของอุปสงค์ประเทศคู่ค้า การบริโภค ภาคเอกชนกลับมาขยายตัวตามกำลังซื้อที่เริ่มทยอยฟื้นตัว ประกอบกับได้รับแรงสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐ ด้านการลงทุนภาคเอกชน กลับมาขยายตัวสอดคล้องกับอุปสงค์และความเชื่อมั่นของธุรกิจที่ดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวตามรายจ่ายลงทุนเป็นสำคัญ สำหรับภาคการท่องเที่ยวยังหดตัวสูงจากมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศ
ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ขยายตัวสูงขึ้นจากไตรมาสก่อน ตามการทยอยฟื้นตัวของ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการรัฐ โดยการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวสูงขึ้น ตามการใช้จ่ายหมวดสินค้า ไม่คงทนและหมวดบริการที่ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายและท่องเที่ยวของภาครัฐ รวมถึงวันหยุดยาวที่มากกว่าปี ก่อน การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวเร่งขึ้นทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการประกาศใช้ พ.ร.บ. งบประมาณที่ล่าช้า ในปีก่อน ด้านการลงทุนภาคเอกชนกลับมาขยายตัวตามการก่อสร้าง สำหรับรายได้เกษตรกรกลับมาขยายตัวตามผลผลิตข้าวที่เพิ่มขึ้น จากปริมาณฝนที่เอื้ออำนวยกว่าปีก่อน สอดคล้องกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่หดตัวน้อยลง จากอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร ตามปริมาณวัตถุดิบที่เพิ่มขึ น ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบน้อยลงตามหมวดพลังงาน จากราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศที่ปรับ เพิ่มข้ึนตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ขณะที่ราคาอาหารสดชะลอตัว ด้านการจ้างงานขยายตัว จากผู้มีงานทำทั้งในภาคเกษตรกรรมและ นอกภาคเกษตรกรรม สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่ทยอยฟื้นตัว ส้าหรับภาคการเงิน (ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2563) เงินฝากและสินเชื่อ คงค้างขยายตัวใกล้เคียงไตรมาสก่อน
สรุป ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ขยายตัวสูงขึ้นจากไตรมาสก่อน ตามการทยอยฟื้นตัวของ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการรัฐ โดยการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวสูงขึ้น ตามการใช้จ่ายหมวดสินค้า ไม่คงทนและหมวดบริการที่ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายและท่องเที่ยวของภาครัฐ รวมถึงวันหยุดยาวที่มากกว่าปี ก่อน การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวเร่งขึ้นทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการประกาศใช้ พ.ร.บ. งบประมาณที่ล่าช้า ในปีก่อน ด้านการลงทุนภาคเอกชนกลับมาขยายตัวตามการก่อสร้าง ส้าหรับรายได้เกษตรกรกลับมาขยายตัวตามผลผลิตข้าวที่เพิ่มขึ้น จากปริมาณฝนที่เอื้ออำนวยกว่าปีก่อน สอดคล้องกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่หดตัวน้อยลง จากอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร ตามปริมาณวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น
ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบน้อยลงตามหมวดพลังงาน จากราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศที่ปรับ เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำามันดิบในตลาดโลก ขณะที่ราคาอาหารสดชะลอตัว ด้านการจ้างงานขยายตัว จากผู้มีงานทำทั้งในภาคเกษตรกรรมและ นอกภาคเกษตรกรรม สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่ทยอยฟื้นตัว ส้าหรับภาคการเงิน (ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2563) เงินฝากและสินเชื่อ คงค้างขยายตัวใกล้เคียงไตรมาสก่อน
ดำเนิน พรมไชยา/รายงาน
สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารแห่งประเทศไทยได้ทาง www.bot.or.th ข้อมูลเศรษฐกิจและนโยบายการเงิน www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/RegionalEconomy ข้อมูลเศรษฐกิจอีสาน www.1213.or.th ศูนย์คุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน ช่องทาง Social Media

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 247 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.