กกต.พิษณุโลก ประชุมเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมตรี ย้ำให้คำนึงคำนึงถึงงบประมาณเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 38 ครั้ง

กกต.พิษณุโลก ประชุมเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมตรี ย้ำให้คำนึงคำนึงถึงงบประมาณเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วันที่ 27 มกราคม 2564 นางสมิหรา เหล็กพรหม ผู้อำนายการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตามที่ ครม. ได้มีมติเห็นชอบในหลักการตามร่างแผนการการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งกำหนดให้มีการจัดการเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ได้เชิญปลัดเทศบาลเมือง ปลัดเทศบาลตำบล 24 แห่ง พร้อมเจ้าหน้าที่จัดการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
นางสมิหรา เหล็กพรหม กล่าวว่า ขณะนี้ได้ดำเนินการเตรียมพร้อมไว้ทุกด้าน เหลือเพียงขั้นตอนการประกาศจาก กกต.กลาง อย่างเป็นทางการในการกำหนดจัดการเลือกตั้ง ตามมติ ครม. ที่เห็นชอบและมอบหมายให้ กกต.ดำเนินการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งคาดการณ์ว่า กกต.กลาง จะประกาศเข้าสู่โหมดของการจัดการเลือกตั้งตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล จะหยุดการปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 31 มกราคม ที่จะถึงนี้ จากนั้น กำหนดรับสมัคร วันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ และวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 สำหรับการประชุมในวันนี้เป็นการชี้แจงชี้แจงกระบวนการการการจัดทำร่างประกาศ การเตรียมสถานที่รับสมัคร การซักซ้อมเจ้าหน้าที่รับสมัคร การเตรียมวัสดุอุปกรณ์และแบบพิมพ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง พร้อมทั้งการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นต้น โดยหลังจากนี้ จะมีการพิจารณาสรรหา กกต.ประจำท้องถิ่น เทศบาล ละ 3 คน และ นัดประชุม อีกครั้ง ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกฎหมายทีได้กำหนด อีกทั้ง ยังได้กล่าวถึงข้อกังวล โดยเฉพาะเรื่องการจัดทำแผนการดำเนินงาน งบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไว้เป็นการล่วงหน้า โดยเน้นย้ำว่าอย่างลืม คำนึงถึงงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อรองรับ การจัดการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019เพิ่มเติมเข้าไปด้วย พร้อมจัดทำเป็นแผนงาน เสนอให้กับทางกกต.จังหวัด ได้รับทราบ ต่อไป
ซึ่งการเลือกตั้งเทศบาลของจังหวัดพิษณุโลก ครั้งนี้ มีจำนวน 26 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง และ เทศบาลตำบล 24 แห่ง ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 38 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.