ครม. อนุมัติลดอัตราภาษี หัก ณ ที่จ่าย ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลงทุนระบบออกใบกำกับภาษีแบบออนไลน์ ลดภาษีได้สองเท่าของที่จ่ายจริง

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 201 ครั้ง

ครม. อนุมัติลดอัตราภาษี หัก ณ ที่จ่าย ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลงทุนระบบออกใบกำกับภาษีแบบออนไลน์ ลดภาษีได้สองเท่าของที่จ่ายจริง

หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (12 ม.ค.) ที่ประชุมอนุมัติ ขยายระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้ ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับรายจ่ายที่ได้จ่ายเพื่อการลงทุนพัฒนา และรายจ่ายเพื่อการบริการ ระบบใบกำกับภาษี และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e -Receipt) และ ระบบหักภาษี ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e- Withholding Tax) สามารถหักภาษีได้เป็น 2 เท่าของที่จ่ายจริง แต่ไม่รวมถึงรายจ่าย การลงทุนติดตั้งเครื่องบันทึกการเก็บเงิน สำหรับรายจ่ายตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 65 จากเดิมที่สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62

ทั้งนี้ ครม. ยังอนุมัติการขยายเวลาการลดอัตราภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายที่มีอัตราร้อยละ 3 เหลืออัตราร้อยละ 2 สำหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินผ่านระบบ e – Withholding Tax จากเดิมตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 64 เป็นตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 65 และกำหนดเพิ่มเติม ให้ลดอัตราภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ในส่วนที่มีอัตราร้อยละ 5 เหลืออัตราร้อยละ 2 สำหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินผ่านระบบ e – Withholding Tax ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 65

มาตรการดังกล่าว เป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการลงทุนในระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ลดการใช้กระดาษ และที่สำคัญเป็นการช่วยให้ผู้ประกอบการ มีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลาดำเนินการประมาณ 2.4 หมื่นล้านบาท ในขณะที่ภาครัฐสูญเสียรายได้นิติบุคคลประมาณ 3,000 ล้านบาท

ewithholdingtax #โฆษกเจมส์ #โฆษกรัฐบาล

Cr: โฆษกรัฐบาล

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 201 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.