พุทธศาสนิกชนในจังหวัดเชียงรายร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2563

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 26 ครั้ง

พุทธศาสนิกชนในจังหวัดเชียงรายร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2563

 พุทธศาสนิกชนในจังหวัดเชียงรายร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9  และยังความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2563

 โดยเมื่อเช้าวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชนจังหวัดเชียงรายร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม โดยมี พระครูขันติพลาธร เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมกับตั้งจิตให้เป็นสมาธิเจริญภาวนา จัดที่วัดศรีบุญเรือง ถนนสิงหไคล หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยการนี้เพื่อเป็นการน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานำพาให้ประเทศผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ไปได้ด้วยความผาสุกสงบ และเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 อีกด้วย

 ซึ่งในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นวันชาติ รวมทั้ง เป็นวันพ่อแห่งชาติ อันเป็นนิมิตรมงคลแสดงออกถึงการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมพลังแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า 

 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงได้สนองแนวทางตามมติของที่ประชุมมหาเถรสมาคม ที่กำหนดให้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในทุกวันเสาร์ เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน ไปจนถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2563 โดยเป็นการจัดขึ้นพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ

 ทั้งนี้ ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 จังหวัดเชียงรายกำหนดจะจัดพิธีฯ ขึ้นที่วัดร่องเสือเต้น ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมประกอบพิธีสดับการเจริญพระพุทธมนต์ อันเป็นมงคลแก่ชีวิตและความสงบผาสุกของชาติบ้านเมืองสืบไปโดยพร้อมเพรียงกัน

🍇🍍🍓🌮🍵🍭🏺🎄🎊🎯🎭🔮🌏🏯⛽️🚀🛰
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
14/11/63

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 26 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.